Accolade v roce 2023 překonala v rámci svého portfolia milník 3,3 milionů metrů čtverečních. Výše ročních příjmů z pronájmu stoupla o 26 %

 • Ke konci roku 2023 tvořilo portfolio Accolade 3,3 milionů metrů čtverečních, z nichž 1,8 milionu metrů čtverečních spadalo pod Accolade Industrial Fund.
 • Celková hodnota portfolia Accolade čítala 3 miliardy EUR (v přepočtu 75 miliard korun), z toho 1,7 miliard EUR (tedy zhruba 43 miliard korun) připadá na fond Accolade. 
 • Accolade nově pronajala či prodloužila nájemní smlouvy v minulém roce na 550 tisíc metrů čtverečních, z toho je 168 tisíc metrů čtverečních v rámci fondu Accolade. 
 • Celková výše ročních příjmů z pronájmů vzrostla v porovnání s rokem 2022 o 26 % na 148 milionů EUR (v přepočtu 3,7 miliardy korun), z nichž téměř 100 milionů EUR (v přepočtu zhruba 2,5 miliardy korun) si přičítá portfolio fondu. 
Accolade v roce 2023 překonala v rámci svého portfolia milník 3,3 milionů metrů čtverečních. Výše ročních příjmů z pronájmu stoupla o 26 %

Loňské výsledky Accolade, předního evropského hráče v oblasti moderních průmyslových nemovitostí, odráží pozitivní vývoj v daném segmentu. I přes celkově nižší stavební aktivitu na trhu, zůstal objem pronájmů u Accolade díky tzv. renegociacím obdobný jako v předcházejícím roce 2022. Accolade pronajala či prodloužila stávající nájemní smlouvy na 555 tisících metrech čtverečních (z toho 168 tisíc metrů čtverečních v portfoliu fondu). Celková výše ročních příjmů z pronájmu ještě během uplynulého roku vzrostla o 26 % na 3,7 miliardy korun (z toho 2,5 miliardy korun v rámci portfolia fondu). Accolade loni také svým vstupem do Chorvatska rozšířila svou působnost o další evropskou zemi.

„Výsledky skupiny Accolade jsou vlastně takovým zrcadlem celé ekonomiky. Vidíme, že poptávek je početně méně, jde ale spíše o opravdu velké projekty. Příkladem je například park Ostrov North o celkové rozloze 120 tisíc metrů čtverečních nebo park Cheb East o rozloze 60 tisíc metrů čtverečních pro amerického výrobce pneumatik Goodyear. A tak bych mohl pokračovat, to dříve nebylo tak běžné,” komentoval Milan Kratina, CEO Accolade s tím, že aktuálně skupina investuje do výstavby zhruba 745 tisíc metrů čtverečních ploch, z nichž většina je již pronajatá a některé jsou natolik komplexní, že jejich výstavba bude dále probíhat i v průběhu tohoto roku. 

Počet metrů uzavřených v rámci nových kontraktů je srovnatelný s předcházejícím rokem 2022. Jde o důsledek nově uzavřených smluv i přejednávání nájemních podmínek u stávajících nájemců. „V roce 2023 jsme cítili výrazný nárůst nájemců spojených s průmyslem. To opět potvrzuje cestu Evropy k větší soběstačnosti a je na tom vidět i určité přetváření průmyslu – ať už je to automotive nebo strojírenství a celkově výrobní společnosti, které dnes poptávku drží a potřebují v Evropě růst. Díky tomu pokračujeme i my v rozšiřování naší sítě průmyslových parků,” dodal Kratina a doplnil, že skupina aktuálně spolupracuje zhruba se 180 nájemci napříč Evropou. 

Robotická centra i expanze do zahraničí

Jen v rámci českého portfolia tvoří výroba, která jednoznačně dále roste, 45 %, e-commerce 40 % a 15 % připadá na logistiku. V Evropě rozdělení těchto segmentů vychází shodně na třetiny. V celoevropském kontextu největší část portfolia Accolade ukrájí projekty v Polsku s 1,5 milionem metrů čtverečních pronajímatelných ploch, za kterými hned následuje Česká republika

„Speciálně v Česku byla skupina letos úspěšná. Získali jsme spoustu nových nájemců, kteří podepsali dlouhodobé nájemní smlouvy. Česko v tomto ohledu částečně těžilo z toho, že ho mnohé společnosti vnímali jako vzdálenější zemi od hranic s válkou na Ukrajině,” doplnil Kratina. Mezi významné projekty patřily například zajištěné prostory pro nájemce ZF, Wacker, Goodyear nebo Witte.

Dalších stovky tisíc metrů čtverečních Accolade nyní spravuje v Německu, Španělsku, Nizozemsku a na Slovensku. Na podzim skupina nově pronikla také do Chorvatska, kde je nyní v přípravě stavba průmyslové haly o velikosti zhruba 50 tisíc metrů čtverečních severně od Záhřebu. Paralelně s tímto projektem skupina pracuje na několika dalších lokalitách vhodných pro rozvoj průmyslových zón.

Zelené projekty a financování 

Skupina Accolade v uplynulém roce úspěšně refinancovala nebo podepsala na výstavbu projektů několik miliardových úvěrů, kdy jejich celkový objem dosáhl téměř 400 milionů EUR (10 miliard korun).  Týkaly se například nového parku Cheb East o plánované rozloze přesahující 60 tisíc metrů čtverečních, který obsadí americký výrobce pneumatik Goodyear či obří haly v Chebu pro světový módní řetězec. 

„Je zřejmé, že banky mají skutečně apetit financovat podobné typy projektů, což vnímáme jako potvrzení, že moderní a udržitelné průmyslové nemovitosti jsou a budou nepostradatelnou složkou prosperujícího průmyslu. Obě uvedená financování vychází z taxonomie EU a zohledňují prvky ESG. Už teď lze tedy říci, že půjde o jedny z nejzelenějších průmyslových budov na světě,” řekl Tomáš Procházka, finanční ředitel Accolade s tím, že se Accolade nedávno podařilo u jednoho ze svých projektů tento titul získat. 

V parku Cheb South dosáhla hala pronajímaná německému online prodejci automobilových dílů AUTODOC dle prestižní certifikace udržitelnosti BREEAM New Construction hodnocení na úrovni Outstanding, a to s rekordním skóre 94,2 %. Stala se tak nejekologičtější průmyslovou budovou na světě.

Pro Accolade je tato chebská budova již šestým „Outstandingem“ v portfoliu. Kromě dvou budov v parku Cheb South (druhá s nájemcem Kaufland eCommerce Fulfillment) má certifikaci Outstanding i průmyslový park Stříbro a průmyslový park Kojetín, přičemž budova v Kojetíně je s podlahovou plochou 187 tisíc metrů čtverečních největším objektem s tímto stupněm certifikace. V Polsku pak dosáhly nejvyššího ohodnocení průmyslové parky Štětín a Konín. Celková rozloha projektů Accolade certifikovaných BREEAM činí bezmála 2,5 milionů metrů čtverečních.  

Významné projekty roku 2023: 

Česká republika 

 • Park Ostrov North o celkové rozloze 120 tisíc metrů čtverečních obsadily dvě výrobní společnosti Amphenol (německý výrobce z oblasti elektroniky), ZF (globální automobilová společnost) a česká e-commerce společnost Kokiska.
 • Park Cheb East o rozloze 60 tisíc metrů čtverečních pronajatých americkému výrobci pneumatik Goodyear.
 • Park Karlovy Vary o plánované rozloze přes 23 tisíc metrů čtverečních pro německou výrobní společnost Wacker působící v chemickém průmyslu. Jde o první projekt Accolade v Karlových Varech.
 • Park v průmyslové zóně Kladno jih pro korejského výrobce automobilových dílů Hanon Systems o velikosti 20 tisíc metrů čtverečních.
 • Akvizice průmyslového parku Karlovarská Business Park na okraji Prahy o velikosti 19 500 tisíc metrů čtverečních. 

Polsko

 • Park Elblag o rozloze 20 tisíc metrů čtverečních pro lídra z oblasti logistiky DPD a amerického výrobce elektroniky Flex.
 • Park Lublin o plánované rozloze 54 tisíc metrů doplní již existující park o rozloze 78 tisíc metrů čtverečních.
 • Ruda Slaska je nový průmyslový park v Horním Slezsku o rozloze 67 tisíc metrů čtverečních. Park je vzdálený zhruba 60 kilometrů od českých hranic.

Slovensko – V parku Košice Airport o celkové rozloze přes 37 tisíc metrů čtverečních se novým nájemcem stala lékárenská společnost ViaPharma spadající pod skupinu Dr. Max Holding.

Španělsko – Park Valencia Picassent poblíž Valencie o velikosti 20 tisíc metrů čtverečních. Nájemcem se stal dánský nábytkářský řetězec Jysk.

Španělsko – park BTS Burgos na severu Španělska o velikosti 42 tisíc metrů čtverečních pro japonského výrobce pneumatik Bridgestone.

Nizozemsko – Park Roermond v oblasti Venlo o velikosti 43 tisíc metrů čtverečních pro americké společnosti CooperSurgicalGXO, které jsou giganty v oborech zdravotnictví a logistika. 

Chorvatsko – V přípravě je stavba průmyslové haly o velikosti 50 tisíc metrů čtverečních severně od Záhřebu.

 

Accolade působí v sedmi zemích Evropy, ve kterých investuje do moderní a udržitelné infrastruktury pro podnikání světových značek především z oblastí e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. V Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku. Chorvatsku a na Slovensku vlastní síť více než 57 průmyslových parků s certifikací BREEAM zaručující udržitelný a šetrný přístup k životnímu prostředí o celkové hodnotě 3 miliardy eur. Skupina v současnosti dokončila komerční nemovitosti o rozloze více než 3,3 milionů metrů čtverečních, které pronajímá 184 nájemcům z celého světa. V přípravě je dalších více než 7,7 milionů metrů čtverečních.

 Accolade investuje také do revitalizace brownfieldů. Jejich podíl v portfoliu aktuálně tvoří přibližně jednu třetinu. Budova v revitalizovaném areálu chebských strojíren se stala nejzelenější budovou na světě s ohodnocením Outstanding a rekordním skórem 94,2 % dle světové certifikace udržitelnosti BREEAM. Aktuálně drží certifikaci BREEAM na úrovni „Outstanding“ u 6 projektů v České republice a Polsku, čímž se její portfolio řadí k nejzelenějším v Evropě.

Accolade se zavázala dodržovat zásady ESG dodržováním přísných požadavků na ochranu životního prostředí, poskytováním pomoci a podpory místním komunitám a uplatňováním přesně definovaného kodexu předpisů. Firma chápe význam udržitelného rozvoje a snaží se o rovnováhu mezi ekonomickým růstem a sociální a environmentální odpovědností.

Kontakt pro média: 

Lucie Mareš Heřmanská 
+420 773 819 515 
lucie.hermanska@heroandoutlaw.com