Konkurs
Accolade na
projekt muralu

Wygraj 5000 zł oraz możliwość
współrealizacji projektu

Grupa Accolade w partnerstwie z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej ogłasza konkurs na projekt muralu, który ozdobi ścianę oporową na terenie inwestycji Panattoni Park Białystok.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy projektowej na
mural, który powstanie na ścianie oporowej na terenie inwestycji
Panattoni Park Białystok, w Białymstoku przy ulicy Aksamitnej 8.

O KONKURSIE

Realizację muralu będzie nadzorował doktor sztuk pięknych Rafał Roskowiński

Rafał Roskowiński

doktor sztuk pięknych, malarz muralista, założyciel Gdańskiej Szkoły Muralu.

Konkurs ma charakter otwarty, jest nieodpłatny i skierowany do osób pełnoletnich. Nagrodą w konkursie jest 5000 zł oraz możliwość realizacji projektu wraz ze studentami Politechniki Białostoskiej i pod okiem doktora sztuk pięknych Rafała Roskowińskiego, malarza muralisty, założyciela Gdańskiej Szkoły Muralu.

ZGŁOSZENIE

WYMIARY MURALU TO 30 M SZEROKOŚCI I 2,5 M WYSOKOŚCI.

O ACCOLADE

Międzynarodowy inwestor Accolade

Priorytetem i filarem, na którym oparta jest działalność międzynarodowego inwestora Accolade, jest bycie firmą godną zaufania, przestrzegającą zasad zrównoważonego rozwoju oraz bycie dobrym partnerem i sąsiadem.

Firma Accolade wspiera sportowców, naukowców, artystów oraz podopiecznych instytucji charytatywnych we wszystkich zakątkach Europy, w których jest obecna. Spółka działa na kilku rynkach europejskich - polskim, czeskim, niemieckim, a od niedawna także słowackim. Celem firmy jest wspieranie długoterminowego rozwoju europejskiej infrastruktury komercyjnej poprzez finansowanie rozwoju nowych projektów, a zwłaszcza przebudowy terenów zdegradowanych.

WIĘCEJ O ACCOLADE

ZASADY

Wymagania dotyczące prac konkursowych

Uczestnicy konkursu mogą pracować samodzielnie lub w zespołach 2-osobowych. Jeden zespół lub uczestnik może przedłożyć maksymalnie dwie prace. Projekt może być wykonany w dowolnej technice graficznej (manualnej lub cyfrowej) z uwzględnieniem możliwości jej wykonania w technice wielkoformatowego malarstwa ściennego.

Poprawnie złożony projekt powinien zawierać poniższe elementy:

Karta zgłoszenia
uczestnictwa

Prosimy, aby załączyć tą samą kartę, którą wysyłaliście Państwo
w pierwszym zgłoszeniu

Plansza/wydruk w formacie 25 cm x 300 cm

Dopuszcza się projekty sklejane
z części jednak przy wysokiej jakości wyniku końcowego

Zwięzły
opis projektu

Opis powinien zawierać podstawowe informacje dotyczące projektu

Proces wyłaniania zwycięzców

Pierwszy etap

Konkurs odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie, Jury złożone z przedstawiciela Politechniki Białostockiej dr inż. arch. Adam Jakimowicza, dr Rafała Roskowińskiego oraz reprezentantów Accolade Małgorzaty Więcko i Kamila Michalka, wyłoni max. 9 projektów, które przejdą do kolejnego etapu. Na pozytywną ocenę projektu składają się walory estetyczne oraz to czy są zgodne z wymaganą tematyką.

Drugi etap

Drugi etap zostanie rozpoczęty wystawą na terenie Panattoni Park Białystok a zakończony głosowaniem pracujących w Parku osób. Projekt, który uzyska największą liczbę głosów zostanie uznany za zwycięski. Informacja o wynikach zarówno pierwszego jak i drugiego etapu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na niniejszej stronie. Dodatkowo, zwycięzca drugiego etapu zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie.

Harmonogram konkursu

1

Początek

21. 10. 2020

Ogłoszenie konkursu

2

Rejestracja

23. 10. – 15. 11. 2020

Rejestracja uczestników

3

Koniec

30. 11. 2020

Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych

4

Wybór prac

10. 12. 2020

Podsumowanie i ogłoszenie wyników I etapu (głosowanie jury)

5

Wystawa

14. 12. – 23. 12. 2020

Wystawa wybranych prac na terenie inwestycji Panattoni Park Białystok

6

Zwycięzca

16. 01. 2021

Ogłoszenie zwycięskiego projektu

7

Realizacja projektu

WIOSNA 2021

Daty do potwierdzenia w zależności od warunków pogodowych

POPRZEDNI

Podane daty mogą ulec zmianie z powodów niezależnych od organizatora. O każdej zmianie uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

KOLEJNY

KONTAKT

Wszystkie pytania oraz zastrzeżenia prosimy kierować na
konkurs@accolade.eu

W razie zapytań medialnych, prosimy o kontakt
ewelina.zajaczkowska@marielhaan.com
patrycja.rabinska@marielhaan.com

Regulaminu konkursu Accolade na projekt muralu.

Zpět na začátek