Umělecká soutěž s Accolade: Vítězem se stává Daniel Kyncl

Sprinklerovnu v průmyslovém areálu Letiště Brna ozdobí malba Daniela Kyncla s názvem „FULL“, která již na první pohled zaujme svou hravostí a optimismem.

winner design competition winner

Prohlédněte si TOP 10 návrhů umělecké soutěže.

Daniel Kyncl

winner design

Dagmar Mudrova

design 1

Elisabeth Ana Beran

design 2

Jan Pugner

design 3

Kateřina Suchardová

design 4

Klára Mikešová

design 5

Lukáš Brožovský

design 6

Michael Rosa

design 7

Natali Santini

design 8

Terezie Krupanská

design 9

Soutěž je součástí dlouhodobého projektu Accolade Industrial Art, jehož cílem je prolnout moderní průmysl s uměním. Soutěž probíhá ve spolupráci se známým streetartovým umělcem ChemiSem, který v soutěži vystupuje jako mentor, konzultant a vedoucí poroty. Vítězný návrh ChemiS zrealizuje společně s výhercem.

O soutěži

Pod vedením známého streetartového umělce ChemiSe

Chemis logo
Chemis Odborný garant soutěže Mural Art, street artista

Soutěž je zaměřena na mladé umělce, které chce skupina Accolade nejen podpořit, ale dát jim také prostor pro umělecké vyjádření jejich vize udržitelné budoucnosti města Brna. Přihlásit se mohli jednotlivci i skupiny. Výherce vítězného návrhu obdrží odměnu v hodnotě 30 tisíc Kč a bude se moci podílet na realizaci svého návrhu na brněnské Sprinklerovně ve spolupráci se známým streetartovým umělcem ChemiSem.

Zdroj: www.chemisland.com
Specifikace

Technické rozměry sprinklerovny

Budova sprinklerovny je válcového tvaru, kdy rozložená plocha válce je 37 840 cm a výška je 7 345 cm. Na válcovitou budovu sprinklerovny navazuje druhý objekt ve tvaru kvádru, který není předmětem malby. Také není předmětem malby prostor mezi objekty (3,5 m x 3,5 m).

Kompletní specifikace v přiloženém technickém výkresu v měřítku 1:150 naleznete níže.

Podmínky pro účast v soutěži

1

Základní podmínky

Účastníci mohou pracovat jednotlivě nebo ve skupinách. Jeden účastník nebo tým může zaslat maximálně jeden návrh. Návrh může být proveden jakoukoli grafickou technikou (ruční nebo digitální) s přihlédnutím k možnosti jeho realizace v technice velkoformátové nástěnné malby.

2

Téma návrhu

Téma návrhu je volné. Podmínkou je ale znázornění udržitelných hodnot Accolade, zejména šetrného přístupu k životnímu prostředí.

3

Podmínky návrhu

Návrhy nesmí být v rozporu s dobrými mravy, obecně platnými právními předpisy a měly by být bez právních vad. Autor by měl mít k předloženému návrhu plná autorská práva. Práce porušující výše uvedené podmínky nebudou v soutěži zohledněny.

4

Pouze nové návrhy

Práce dříve zveřejněné nebo odevzdané v rámci jiné soutěže nelze do soutěže přihlásit (to platí i pro fragment práce).

5

Rodina členů komise

Soutěže se nesmí zúčastnit rodina členů soutěžní komise.

6

Účast zdarma

Účast v soutěži je bezplatná.

7

Zpracování osobních údajů

Účastníci soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, včetně zveřejnění své práce s uvedením jejího autora.

8

Podmínky účasti

Přijetí a dodržování podmínek a pravidel soutěže. Poskytnutí soutěžního díla v souladu s požadavky soutěžních podmínek a pravidel.

9

Přijetí podmínek soutěže

Odevzdání soutěžního díla se rovná akceptaci podmínek soutěže uvedených v soutěžních podmínkách.

10

Soutěžní komise

Na průběh soutěže bude dohlížet soutěžní komise.

Přihlášené návrhy musí obsahovat následující:

Přihlašovací formulář

Do přihlášky vyplňte základní údaje a kontakt.

Návrh Mural Art

Umělecký návrh nástěnné malby přiložte k přihlašovacímu formuláři.

Popis uměleckého návrhu

Svůj umělecký návrh stručně představte.

V prvním kole vybrala sedmičlenná porota 10 finalistů. 28. 1. 2022 poté porota zasedla a vybrala nejlepší návrh, který bude na jaře letošního roku realizován.

Harmonogram

1

Vyhlášení

20. 10. 2021

Vyhlášení soutěže

2

Přihlašování

20. 10. — 15. 1. 2022

Přihlašování ukončeno v sobotu 15. 1. 2022

3

Zasedání poroty

28. 1. 2022

Zasedání poroty, která vybere nejlepší návrhy a vítězný projekt

4

Vyhlášení výsledků

2. 2. 2022

Vyhlášení vítězného návrhu

5

Realizace vítězného návrhu

27. 3. — 11. 4. 2022

Realizace vítězného návrhu s ChemiSem

Uvedená data se mohou změnit z důvodů nezávislých na organizátorovi.O případných změnách budou účastníci neprodleně informováni.

Kontakt

Případné dotazy posílejte na adresu
muralart@accolade.eu

V případě dotazů médií kontaktujte
pavlina.krivancova@amic.cz

O Accolade

Accolade chce jít příkladem nejen v podnikání

Accolade chce jít příkladem nejen v podnikání, ale také v rámci společenské odpovědnosti. V lokalitách, kde působíme, spolupracujeme s městskými samosprávami a podporujeme občanskou vybavenost a místní rozvoj. Naším cílem je být odpovědným partnerem, dobrým sousedem a celkově vytvářet z regionů, kde působíme, lepší místo pro život.

Za deset let existence vytvořila skupina portfolio komerčních nemovitostí o rozloze téměř 3,0 mil. m². Aktuální hodnota portfolia dokončených průmyslových parků dosahuje hodnoty 2,6 mld. eur. Accolade neinvestuje pouze do výstavby nových projektů, ale také do revitalizace zanedbaných brownfieldů s dlouhou průmyslovou tradicí. Jejich podíl v našem portfoliu vzrostl na 38 %. Celková plocha obnovených lokalit je 1 136 932 m2.

Více o Accolade