Studentská umělecká soutěž s Accolade: Mural Art v Brně

Navrhněte malbu na brněnskou Sprinklerovnu a spolupodílejte se na její realizaci.

Accolade vyhlašuje soutěž o návrh nástěnné malby Mural Art, která ozdobí budovu sprinklerovny v průmyslovém areálu Letiště Brno.

Zdroj: instagram.com/chemisgraffiti/

Soutěž je součástí dlouhodobého projektu Accolade Industrial Art, jehož cílem je prolnout moderní průmysl s uměním. Soutěž probíhá ve spolupráci se známým streetartovým umělcem ChemiSem, který v soutěži vystoupí jako mentor, konzultant a vedoucí poroty. Vítězný návrh pak ChemiS společně s výherci zrealizuje.

O soutěži

Pod vedením známého streetartového umělce ChemiSe

Chemis logo
Chemis Odborný garant soutěže Mural Art, street artista

Soutěž je zaměřena zejména na studenty uměleckých škol z brněnského regionu, které chce skupina Accolade nejen podpořit, ale dát jim také prostor pro umělecké vyjádření jejich vize udržitelné budoucnosti města Brna. Přihlásit se mohou jednotlivci i skupiny. Výherci vítězného návrhu obdrží peněžní odměnu v hodnotě 30 tisíc Kč a budou se moci podílet na realizaci svého návrhu na brněnské Sprinklerovně ve spolupráci se známým streetartovým umělcem ChemiSem.

Zdroj: www.chemisland.com
Specifikace

Technické rozměry sprinklerovny

Budova sprinklerovny je válcového tvaru, kdy rozložená plocha válce je 37 840 cm a výška je 7 345 cm. Na válcovitou budovu sprinklerovny navazuje druhý objekt ve tvaru kvádru, který není předmětem malby. Také není předmětem malby prostor mezi objekty (3,5 m x 3,5 m).

Kompletní specifikace v přiloženém technickém výkresu v měřítku 1:150 naleznete níže.

Podmínky pro účast v soutěži

1

Základní podmínky

Účastníci mohou pracovat jednotlivě nebo ve skupinách. Jeden účastník nebo tým může zaslat maximálně jeden návrh. Návrh může být proveden jakoukoli grafickou technikou (ruční nebo digitální) s přihlédnutím k možnosti jeho realizace v technice velkoformátové nástěnné malby.

2

Téma návrhu

Téma návrhu je volné. Podmínkou je ale znázornění udržitelných hodnot Accolade, zejména šetrného přístupu k životnímu prostředí.

3

Podmínky návrhu

Návrhy nesmí být v rozporu s dobrými mravy, obecně platnými právními předpisy a měly by být bez právních vad. Autor by měl mít k předloženému návrhu plná autorská práva. Práce porušující výše uvedené podmínky nebudou v soutěži zohledněny.

4

Pouze nové návrhy

Práce dříve zveřejněné nebo odevzdané v rámci jiné soutěže nelze do soutěže přihlásit (to platí i pro fragment práce).

5

Rodina členů komise

Soutěže se nesmí zúčastnit rodina členů soutěžní komise.

6

Účast zdarma

Účast v soutěži je bezplatná.

7

Zpracování osobních údajů

Účastníci soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, včetně zveřejnění své práce s uvedením jejího autora.

8

Podmínky účasti

Přijetí a dodržování podmínek a pravidel soutěže. Poskytnutí soutěžního díla v souladu s požadavky soutěžních podmínek a pravidel.

9

Přijetí podmínek soutěže

Odevzdání soutěžního díla se rovná akceptaci podmínek soutěže uvedených v soutěžních podmínkách.

10

Soutěžní komise

Na průběh soutěže bude dohlížet soutěžní komise.

Jak se přihlásit

Stačí vyplnit formulář, ke kterému přiložíte návrh ve formátu PDF s jeho popisem a zaslat na e-mail muralart@accolade.eu

Přihlásit se je možné do středy 15. prosince 2021.
Harmonogram soutěže naleznete níže.

Závazný přihlašovací formulář

Přihlášené návrhy musí obsahovat následující:

Přihlašovací formulář

Do přihlášky vyplňte základní údaje a kontakt.

Návrh Mural Art

Umělecký návrh nástěnné malby přiložte k přihlašovacímu formuláři.

Popis uměleckého návrhu

Svůj umělecký návrh stručně představte.

Proces výběru vítěze

Odborná porota zasedne 28. 1. 2022 a vybere nejlepší návrh, který bude v termínu 27. 3. až 11. 4. 2022 realizován. Vedle vítězného návrhu vybere porota také několik nejlepších návrhů, které si veřejnost bude moci prohlédnout na jejich výstavě.

Harmonogram

1

Vyhlášení

20. 10. 2021

Vyhlášení soutěže

2

Přihlašování

20. 10. — 15. 12. 2021

Přihlašování bude ukončeno ve středu 15. 12. 2021

3

Zasedání poroty

28. 1. 2022

Zasedání poroty, která vybere nejlepší návrhy a vítězný projekt

4

Vyhlášení výsledků

2. 2. 2022

Vyhlášení vítězného návrhu

5

Výstava nejlepších návrhů

2. 3. 2022

Výstava několika nejlepších návrhů vybraných porotou

6

Realizace vítězného návrhu

27. 3. — 11. 4. 2022

Realizace vítězného návrhu s ChemiSem

Uvedená data se mohou změnit z důvodů nezávislých na organizátorovi.
O případných změnách budou účastníci neprodleně informováni.

Kontakt

Případné dotazy posílejte na adresu
muralart@accolade.eu

V případě dotazů médií kontaktujte
pavlina.krivancova@amic.cz
jachym.vrecion@amic.cz

O Accolade

Accolade chce jít příkladem nejen v podnikání

Accolade chce jít příkladem nejen v podnikání, ale také v rámci společenské odpovědnosti. V lokalitách, kde působíme, spolupracujeme s městskými samosprávami a podporujeme občanskou vybavenost a místní rozvoj. Naším cílem je být odpovědným partnerem, dobrým sousedem a celkově vytvářet z regionů, kde působíme, lepší místo pro život.

Za deset let existence vytvořila skupina portfolio komerčních nemovitostí o rozloze téměř 3,0 mil. m². Aktuální hodnota portfolia dokončených průmyslových parků dosahuje hodnoty 2,6 mld. eur. Accolade neinvestuje pouze do výstavby nových projektů, ale také do revitalizace zanedbaných brownfieldů s dlouhou průmyslovou tradicí. Jejich podíl v našem portfoliu vzrostl na 38 %. Celková plocha obnovených lokalit je 1 136 932 m2.

Více o Accolade