Accolade fund Sicav PLC

Fond Accolade

Accolade Fund Sicav PLC

Accolade Fund Sicav PLC je fondem kvalifikovaných investorů. Investice do fondu je určena výhradně kvalifikovaným investorům v rámci soukromé nabídky.

Veřejné nabízení investic do fondu není povoleno. Bližší informace týkající se fondu Vám budou poskytnuty v případě, že budete posouzeni jako osoba splňující požadavky na kvalifikovaného investora dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Pro získání informací týkajících se investice do fondu prosím pokračujte na níže uvedený odkaz, na kterém naleznete informace týkající se omezení vyplývajících z investice do fondů kvalifikovaných investorů a další doplňující informace a bude Vám předložen dotazník k posouzení splnění požadavků na osobu kvalifikovaného investora. V případě jeho kladného vyhodnocení Vám budou informace zaslány elektronickou formou nebo po předchozí domluvě i jiným způsobem.

Dotazník

Zájem o investování do fondu kvalifikovaných investorů mám jako: 1

1 Zaškrtněte hodící se variantu
2 Zaškrtněte a vyplňte v případě, že žádná z výše uvedených možností pro Vás neplatí

Zájem o investování do fondu kvalifikovaných investorů mám jako: 1

1 Zaškrtněte hodící se variantu
2 Zaškrtněte a vyplňte v případě, že žádná z výše uvedených možností pro Vás neplatí