CSR

Działamy w dobrej sprawie

Grupa Accolade aktywnie wspiera mieszkalnictwo chronione i zakłady socjoterapeutyczne organizacji pożytku publicznego Mela.

Więcej informacji na www.melaops.cz