CSR

Inwestowanie w innych oraz odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna stanowi część naszej kultury korporacyjnej i codziennie staramy się postępować zgodnie z jej założeniami.

Naszym priorytetem jest być spółką godną zaufania, odpowiedzialną i transparentną, która przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju w każdym miejscu, w którym prowadzi działalność.

Od dawna angażujemy się w projekty filantropijne, prowadzimy działalność w sposób przyjazny dla środowiska i myślimy również o swoich pracownikach, tworząc zdrowe środowisko pracy, oferując równe szanse i zachęcając do ciągłego rozwoju. Wreszcie, co niemniej ważne, angażujemy ich w projekty przynoszące korzyść ogółowi społeczeństwa. Zobowiązaliśmy się być dobrym inwestorem, jak również postępującym etycznie partnerem i filantropem.

Organizacja non-profit MELA

Od dawna wspieramy MELA - organizację non-profit oferującą pomoc osobom borykającym się z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. To jednak nie wszystko.

MELA ops

Neuron Foundation

Ważne są dla nas postępy naukowe i badawcze. Sponsorujemy fundację Neuron Foundation, która wspiera najlepszych czeskich naukowców i ich odkrycia.

Nadace Neuron

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach

W obszarze kultury jesteśmy partnerem największego wydarzenia filmowego w Czechach, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach, przy czym inwestujemy jednocześnie w czeską kinematografię.

KVIFF

Česká spořitelna – Drużyna kolarska Accolade

Grupa kolarska Česká spořitelna – Accolade ściga się w naszych barwach, a jej członkami są najwyższej klasy kolarze, którzy zdobywają jedną nagrodę za drugą. Ponadto współpracujemy z władzami regionalnymi w celu doskonalenia infrastruktury i wspierania miejscowego rozwoju, np. poprzez budowanie przedszkoli i placów zabaw w miastach i społecznościach, pośród których prowadzimy swoją działalność.

Accolade cycling team

Accolade jest spółką odpowiedzialną społecznie, która ma zobowiązania wobec swoich klientów, najemców i partnerów biznesowych, jak również wobec samej spółki i jej pracowników oraz środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój ma dla Accolade kluczowe znaczenie. Swoje obowiązki zawarliśmy w strategii ESG firmy.