Accolade fund Sicav PLC

Dla inwestorów

Accolade Fund Sicav PLC

Accolade Fund Sicav PLC to fundusz dla wykwalifikowanych inwestorów. Inwestycje w fundusz są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanych, doświadczonych inwestorów w ramach oferty prywatnej.

Nie dopuszcza się publicznej oferty inwestycji w fundusz. Bliższych informacji o funduszu udzielamy klientom, którzy na podstawie analizy zostaną uznani za osobę zaspokajającą wymogi wobec wykwalifikowanych inwestorów, przewidziane przez § 272 czeskiej ustawy nr 240/2013 Dz.U. o spółkach inwestycyjnych i funduszach inwestycyjnych, z późniejszymi zmianami.

Aby uzyskać informacje na temat inwestycji w fundusz należy kliknąć poniższy link, pod którym znajdują się szczegóły na temat ograniczeń związanych z inwestycjami w fundusze dla wykwalifikowanych inwestorów i inne informacje uzupełniające. Znajduje się tam również ankieta, którą należy uzupełnić w celu oceny, czy spełniają Państwo wymogi dla wykwalifikowanych inwestorów. W razie pozytywnej oceny otrzymają Państwo stosowne informacje w formie elektronicznej lub w inny uprzednio uzgodniony sposób.

Akieta

Jestem zainteresowany(-a) inwestycją w fundusz dla wykwalifikowanych inwestorów jako: 1

1 Zakreśl właściwy wariant
2 Zakreśl i uzupełnij, jeżeli żadna z powyższych możliwości cię nie dotyczy

Jestem zainteresowany(-a) inwestycją w fundusz dla wykwalifikowanych inwestorów jako: 1

1 Zakreśl właściwy wariant
2 Zakreśl i uzupełnij, jeżeli żadna z powyższych możliwości cię nie dotyczy