Rozwój przemysłu i pomoc w rozwiązaniu lokalnych problemów transportowych. Grupa Accolade planuje nowoczesną halę w Linharticach koło Moravskiej Třebovej.

28 maja 2020, Linhartice/Moravská Třebová – Budowa nowego łącznika z drogą krajową I/35 oraz związane z tym ograniczenie ruchu towarowego w okolicznych miejscowościach. To właśnie można uznać za główną zaletę przygotowywanego projektu nowoczesnej hali w miejscowości Linhartice koło Moravskiej Třebovej. Hala o powierzchni 11 000 m2 mieści się w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linhartice i będzie służyć przede wszystkim jako hala produkcyjna w przemyśle lekkim oraz magazyn dla sieci sprzedaży detalicznej w Republice Czeskiej. Przy standardowym procesie zatwierdzania projekt powinien zostać dokończony w roku 2023. Przyszła wartość projektu wynosi 250 milionów koron czeskich.

Rozwój przemysłu i pomoc w rozwiązaniu lokalnych problemów transportowych. Grupa Accolade planuje nowoczesną halę w Linharticach koło Moravskiej Třebovej.

Nowoczesne hale produkcyjne i magazynowe są oczywistym, istotnym elementem przemysłu w XXI wieku. Podobnie jak inne miasta, zmagamy się z dużym natężeniem ruchu przez centrum, do strefy przemysłowej, a następnie z powrotem na drogę krajową. Zaletą przygotowywanego projektu jest to, że oprócz planów nowoczesnej hali, inwestor przedstawił również plan rozwiązania połączenia komunikacyjnego z drogą krajową I/35. Obok wyraźnego ograniczenia ruchu towarowego w mieście, budowa hali może w przyszłości oznaczać nowe miejsca pracy dla mieszkańców regionu i przyciągnąć nowe firmy, które byłyby w stanie efektywniej wykorzystać powierzchnię produkcyjną i magazynową na wschodnich przedmieściach, – tak skomentował przygotowywany projekt Miloš Mička, burmistrz miasta Moravská Třebová.

Nasza gmina ma pod wieloma względami idealne położenie. W pobliżu większego miasta i pośrodku trójkąta tworzonego przez miasta Pardubice, Ołomuniec i Brno. Ma to jednak i swoje wady, jak wspomniane wcześniej duże natężenie ruchu towarowego w granicach gminy. Bardzo się cieszymy, że inwestor sam przyszedł nam z pomocą i uzgodnił szczegóły przygotowywanego projektu zarówno z nami, jak z sąsiednimi gminami, jak również z GDDKiA (ŘSD) oraz Policją Republiki Czeskiej, a wreszcie nie zapomniał o naszych mieszkańcach, którym będzie służył nowy chodnik ze ścieżką rowerową, – dodała Marcela Šípová, wójt gminy Linhartice.

Nie chodzi jednak wyłącznie o pomoc związaną z infrastrukturą komunikacyjną. Projekt spełnia wszystkie nowoczesne standardy, posiada ocenę wpływu na charakter krajobrazu oraz ma cały szereg pozytywnych aspektów środowiskowych.

Nowoczesny, przyjazny dla środowiska przemysł i zrównoważony rozwój to wartości, z których nigdy nie rezygnujemy. Stąd również w ramach tego projektu ponad połowa powierzchni całego obiektu przeznaczona jest pod tereny zielone. W planach zakładamy również budowę zbiorników retencyjnych do zagospodarowania deszczówki oraz założenie sadów, które zmniejszają zapylenie powietrza i wpasowują się w okoliczny krajobraz. Swoje projekty przygotowujemy tak, aby spełniły co najmniej wymagania certyfikatu BREEAM ze stopniem „Bardzo dobry”. Jest to międzynarodowy certyfikat, który potwierdza dbałość o środowisko, warunki pracy osób zatrudnionych oraz samowystarczalność energetyczną budynku, – tak uzupełnia specyfikację przygotowywanego projektu Jiří Stránský, dyrektor ds. rozwoju nowych lokalizacji Accolade.