PLANOWANE PARKI

Wybór lokalizacji ma kluczowe znaczenie. Nasze parki powstają w miejscach z doskonałą infrastrukturą i tradycjami przemysłowymi. Nasza wiedza umożliwia wybór odpowiedniej lokalizacji i przygotowanie działek; następnie wraz z firmą deweloperską Panattoni zarządzamy projektem budowy kompleksu dla renomowanego najemcy światowego formatu.

Wszystkie przygotowywane parki są aktualnie w fazie pozyskiwania zezwoleń na budowę i obecnie prowadzona jest standardowa procedura administracyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z powrotem na początek