Niniejsze strony internetowe nie są skierowane do żadnej osoby fizycznej, będącej obywatelem lub mieszkańcem kraju, w którym ich treść lub korzystanie z nich byłoby sprzeczne z jakimikolwiek przepisami ustawowymi lub wykonawczymi ani do żadnej osoby prawnej znajdującej się w takim kraju lub jurysdykcji. Żadna taka osoba fizyczna lub prawna nie będzie zarazem z tych stron korzystać. Użytkownicy zapoznają się z informacjami zawartymi na niniejszych stronach internetowych na własne ryzyko. Spółka Accolade Fund SICAV plc (SV 322) („Fundusz”), Accolade Investment Company Limited (C 94600) („Zarządzający”) i Accolade Holding A.S., (nr rej. 28645065) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku, kiedy odwiedzanie niniejszych stron internetowych nie jest dopuszczalne w jurysdykcji użytkownika (lub może skutkować powstaniem wymogów w zakresie rejestracji lub licencji).

Informacji znajdujących się na niniejszych stronach internetowych nie należy traktować jako rekomendacji do nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa w powyższym Funduszu i w Accolade Industrial Fund (jego jedynym subfunduszu) („Subfundusz”). Subfundusz może nie posiadać koncesji na nabywanie lub zbywanie, udzielanej przez właściwy organ w danej jurysdykcji. Każdy, kto korzysta z informacji znajdujących się na niniejszych stronach internetowych odpowiada za przestrzeganie wszystkich praw ustawowych i wykonawczych obowiązujących w jego jurysdykcji.

Każdy, kto otrzyma lub pozyska Memorandum ofertowe (Offering Memorandum), Załączniki ofertowe (Offering Supplements) i/lub jakiekolwiek inne dokumenty dotyczące Funduszu i/lub Zarządzającego w dowolnym kraju, czy to przez pobranie w postaci elektronicznej z niniejszych stron lub w innej formie, nie będzie traktować tej okoliczności jako wezwania do nabycia lub objęcia jednostek uczestnictwa w Subfunduszu ani nie będzie wykorzystywać tej dokumentacji, jeżeli w danym kraju nie można w sposób legalny wystosować takiego wezwania bez konieczności zaspokojenia wymogu rejestracji lub innych wymogów prawnych.

Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o niezależną ocenę uwzględniającą sytuację finansową inwestora i jego cele inwestycyjne oraz na podstawie osobistej interpretacji informacji opublikowanych na niniejszych stronach internetowych. Użytkownicy niniejszych stron internetowych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje.

TREŚĆ NINIEJSZYCH STRON INTERNETOWYCH ANI DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE NA NINIEJSZYCH STRONACH INTERNETOWYCH NIE STANOWIĄ DORADZTWA INWESTYCYJNEGO I NIE POWINNY BYĆ W TEN SPOSÓB INTERPRETOWANE. PRZYPOMINAMY, ŻE PAŃSTWA DECYZJA ODNOŚNIE ZAINWESTOWANIA W FUNDUSZ WSKAZANY NA NINIEJSZYCH STRONACH INTERNETOWYCH MOŻE POCIĄGAĆ ZA SOBĄ DLA PAŃSTWA SKUTKI PRAWNE, FINANSOWE I/LUB PODATKOWE. PRZED ZAINWESTOWANIEM WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG NIEZALEŻNEGO DORADCY PRAWNEGO, FINANSOWEGO I/LUB PODATKOWEGO. POTENCJALNI INWESTORZY POWINNI PAMIĘTAĆ, ŻE WARTOŚĆ INWESTYCJI MOŻE SPADAĆ I ROSNĄĆ, A WCZEŚNIEJSZE WYNIKI NIE STANOWIĄ GWARANCJI WYNIKÓW PRZYSZŁYCH. ZARZĄDZAJĄCY I ZARZĄDZANY PRZEZ NIEGO FUNDUSZ NIE PONOSZĄ ANI NIE PRZYJMĄ NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC INWESTORA, KTÓRY INWESTUJĄC M.IN. NARUSZY PRAWA USTAWOWE LUB WYKONAWCZE I/LUB STRACI WSKUTEK INWESTYCJI PIENIĄDZE.

KLIKAJĄC PONIŻSZY PRZYCISK „AKCEPTUJĘ” UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ NOTY PRAWNEJ, JEST ONA DLA NIEGO ZROZUMIAŁA I WYRAŻA NA NIĄ ZGODĘ.

CZY POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ, ZROZUMIAŁEŚ I AKCEPTUJESZ POWYŻSZE OŚWIADCZENIE?

Nie, chcę wyjść
Accolade Industrial Fund

ACCOLADE INDUSTRIAL FUND DLA TWOICH INWESTYCJI

Inwestuj z Accolade w nowoczesne, przyjazne dla środowiska nieruchomości przemysłowe i wraz z ponad trzy tysiącami inwestorów przyczyniaj się do zrównoważonej przyszłości europejskiego biznesu.

Jesteśmy członkiem europejskiej organizacji INREV, której celem jest zwiększenie przejrzystości, profesjonalizmu i dzielenie się najlepszymi praktykami w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Logo Inrev
ODTWÓRZ
OCZEKIWANE
DOCHODY
P.A.
7 percent Accolade robot symbol

Fundusze w liczbach

3384
inwestorów
40.5
mld CZK – wartość zarządzanych aktywów
103
długoterminowych najemców

* ŚREDNI ROCZNY OCZEKIWANY ZWROT NA PODSTAWIE DANYCH HISTORYCZNYCH.

Wyniki akcji od 3. 7. 2023 do 30. 9. 2023

icon raise
2.49 % CZK
icon raise
0.46 % EUR

O ile nie stwierdzono inaczej, informacje dotyczą klas instytucjonalnych akcji inwestycyjnych (ISIN MT7000014932 i MT7000014940).

ZMIANA CEN AKCJI

ZMIANA CEN AKCJI

Informacje o funduszu

Fundusz powstał w 2014 roku i jest przeznaczony dla inwestorów kwalifikowanych. Mają oni możliwość współuczestniczenia w rozwoju nowoczesnego zrównoważonego przemysłu w Europie.

Obecnie w naszej grupie jest ponad 3 000 inwestorów, zarządza aktywami o wartości 1 667 675 000 EUR, a jej wartość netto na dzień 30. 6. 2023 r. wynosi 799 320 640 EUR. Fundusz jest właścicielem 33 parków przemysłowych w Czechach, Polsce, Niemczech, Słowacji i na Hiszpania o łącznej powierzchni produkcyjno-magazynowej 178 955 m2.

Dzięki znaczącemu rozwojowi handlu elektronicznego rośnie również popyt na nieruchomości przemysłowe, które stają się doskonałą propozycją inwestycyjna Tym samym rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości przemysłowe.

zmiana wartości netto aktywów (nav)
zmiana wartości netto aktywów (nav)
DŁUGOTERMINOWE STABILNE INWESTYCJE
z ciekawym zwrotem

Odpowiedzialne inwestycje

Wszystkie budynki w Funduszu spełniają surowe kryteria dla nowoczesnych budynków przemysłowych i ich wpływu na środowisko, co potwierdza prestiżowy certyfikat zrównoważonego rozwoju BREEAM. W skład jednego z najbardziej zielonych portfeli budynków przemysłowych w Europie wchodzi między innymi najnowocześniejsza na świecie hala przemysłowa. Rekordową ocenę BREEAM na poziomie „Outstanding” otrzymał budynek w miejscowości Cheb. Dzięki jasno określonej filozofii nasze parki działają w harmonii z przyroda i światem wokół, są w dużej mierze samowystarczalne energetycznie, efektywnie gospodarują wodą i gwarantują pracownikom najwyższe standardy warunków pracy.

Odpowiedzialne inwestycje

Jak generujemy przychody?

ODTWÓRZ

Strategia inwestycyjna Funduszu Accolade

Strategia funduszu zakłada utrzymanie wartości oraz osiągnięcie średnio- i długoterminowego wzrostu wartości inwestycji w zróżnicowane obiekty przemysłowe w Czechach, Polsce, Niemczech, Słowacji i na Hiszpania.

  • Minimalna kwota inwestycji to 75 000 euro (lub jej równoważność w CZK) lub 10 000 euro (lub jej równowartość w CZK) w przypadku powtórnej inwestycji.
  • Można inwestować dokonując wpłaty w CZK lub EUR.
  • Subskrypcja nowych udziałów odbywa się cztery razy do roku, pod koniec każdego kwartału.

Wszystkie obiekty przemysłowe muszą spełniać standardy „klasy A”, zgodnie z kryteriami określonymi przez CBRE. Klasa A obejmuje magazyny, hale fabryczne oraz inne komercyjne nieruchomości.

Strategia inwestycyjna Funduszu Accolade

Jak zostać inwestorem w Funduszu Accolade? Kolejne kroki.

1 Podstawowe informacje

Otrzymasz od nas wszystkie niezbędne informacje, potrzebne do podjęcia decyzji. Spotkamy się z Tobą, wyślemy maila, zadzwonimy – w zależności od Twoich preferencji.

2 Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, odpowiemy na nie i pomożemy w podjęciu decyzji.

3 Podpisanie umowy

Jeśli zdecydowałeś się na inwestycję, obustronnie podpiszemy umowę inwestycyjną.

4 Stałe raportowanie

Twoje środki zostały zainwestowane. Co kwartał otrzymasz od nas ostatnie wyniki finansowe oraz dane dotyczące rozwoju twojej inwestycji.

5 Możesz zainwestować ponownie

Jeśli jesteś z nas zadowolony, możesz zainwestować ponownie podczas nowej subskrypcji.

6 Wykup akcji

Po pięciu latach możesz opuścić fundusz – wykupimy twoje akcje – jeśli podjąłeś decyzję o wyjściu.

Portfolio Funduszu

Jesteś zainteresowany inwestowaniem w obiekty przemysłowe?

Skontaktuj się z nami i umów się na osobiste spotkanie, na którym szczegółowo przedstawimy Fundusz Accolade.

lub zostaw nam swoje imię i numer telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą

Tomáš Hanáček

head of business development

Kristýna Karásková

senior raising manager

Milan Rzepecki

Director, Raising in Business Development Team

Członkowie Zarządu Funduszu Accolade