Kraj karlowarski negocjuje dalszą współpracę z grupą inwestycyjną Accolade

O dalszym rozwoju inwestycji w kraju karlowarskim z władzami regionu rozmawiali przedstawiciele grupy Accolade, która od wielu lat inwestuje w nowoczesne parki przemysłowe. W Chebie grupa zrealizowała jeden z najlepiej ocenianych kompleksów dla nowoczesnego biznesu w Europie Środkowej, a w ubiegłym roku zrewitalizowała także pierwszą część terenów poprzemysłowych po chebskiej fabryce maszyn.

Kraj karlowarski negocjuje dalszą współpracę z grupą inwestycyjną Accolade

W spotkaniu z szefem i współwłaścicielem Accolade Milanem Kratiną oraz prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej Tomášem Lindą wziął udział wojewoda Petr Kulhánek, wicewojewoda Vojtěch Franta i radny województwa Patrik Pizinger.

„Cieszymy się, że grupa Accolade postrzega kraj karlowarski jako obszar o dużym potencjale inwestycyjnym do działań związanych nie tylko z wykonawstwem obiektów przemysłowych, lecz także wykorzystaniem terenów poprzemysłowych i zastosowaniem technologii przyjaznych dla środowiska. Accolade może nam pomóc między innymi w rewitalizacji niezagospodarowanych terenów“ – precyzuje wojewoda Petr Kulhánek.

„W regionie karlowarskim inwestujemy już od ponad sześciu lat i przez ten czas region niesłychanie się zmienił. Śmiem twierdzić, że obecnie jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc dla rozwoju biznesu w całej Europie Środkowej. W przyszłości potrzebna będzie dalsza transformacja tradycyjnego przemysłu, a ostatnie miesiące pokazały, że to właśnie infrastruktura służąca nowoczesnemu biznesowi będzie w tym procesie odgrywać znaczącą rolę. Jesteśmy gotowi uczestniczyć w przyszłych przemianach i wspólnie z przedstawicielami kraju karlowarskiego stworzyć dobre warunki dla rozwoju i wzrostu gospodarczego regionu, również w kontekście obecnego kryzysu. Tylko w tym roku planujemy kolejne inwestycje o wartości ponad pół miliarda koron” – zwraca uwagę Milan Kratina, Dyrektor Generalny grupy Accolade, która poza regionem chebskim działa również w regionie karlowarskim, a w przyszłości chce się zaangażować w rewitalizację terenów w okolicy Sokolova.

Region przygotowuje się do znaczącego procesu transformacji związanego z odchodzeniem od górnictwa oraz koncentracją na nowych sektorach i możliwościach zatrudnienia. „Region potrzebuje solidnych partnerów, wspierających przygotowanie szeregu projektów transformacyjnych, które pozwolą utworzyć nowe miejsca pracy. Nie chodzi tylko o energetykę i gospodarkę o obiegu zamkniętym, lecz także o cyfryzację regionu i zieloną gospodarkę” – podkreśla wicewojewoda Vojtěch Franta.

Zdaniem radnego województwa Patrika Pizingera współpraca musi być ściśle skorelowana z potrzebami miast i ich planami rozwojowymi. „Stoimy przed szansą, której do tej pory nigdy nie mieliśmy. W ramach transformacji do naszego regionu mogą napłynąć miliardy koron z funduszy europejskich. Ale samo to nie wystarczy, musimy też umieć szybko i efektywnie je wykorzystać. I właśnie współpraca z partnerami strategicznymi jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu” – dodaje Patrik Pizinger.

Zdaniem przedstawicieli grupy Accolade warunkiem zainteresowania inwestorów regionem jest dobra dostępność komunikacyjna. Mowa zarówno o dokończeniu budowy D6 w kierunku Pragi, jak i o połączeniu tej autostrady z A93 w Niemczech. Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tomáš Linda przypomniał też o możliwości rozbudowy kolejowego transportu towarowego z Chebu do Niemiec oraz konieczności intensywnej współpracy transgranicznej z Bawarią i Saksonią w ramach wspólnych projektów.