Ubiegły rok był pomyślny dla Funduszu Accolade. Wartość portfela sięgnęła prawie 20 mld koron czeskich, a przychody z wynajmu wzrosły o 35% rok do roku.

Dziesięć nowych zaawansowanych i zrównoważonych projektów przemysłowych, wzrost portfela o 30%, prawie 400 nowych inwestorów kwalifikowanych i roczna aprecjacja 12,02% w klasie CZK. Największy czeski fundusz nieruchomości przemysłowych posiada obecnie w Czechach, Polsce i Niemczech 16 parków przemysłowych o powierzchni 936 304 m2. Przychody z ich wynajmu wzrosły o 35%, na czym korzysta 1200 inwestorów.

Ubiegły rok był pomyślny dla Funduszu Accolade. Wartość portfela sięgnęła prawie 20 mld koron czeskich, a przychody z wynajmu wzrosły o 35% rok do roku.

„W ubiegłym roku nowoczesne hale w pełni potwierdziły swoją kluczową rolę, a infrastruktura dla nowoczesnego biznesu ratowała europejską gospodarkę w każdej sytuacji, nawet podczas najsurowszej kwarantanny i powracających okresów lockdownu. Rynek e-commerce w Europie wzrósł o ponad 27%*, co znacząco przekłada się na popyt na dodatkowe powierzchnie. Jednocześnie rozwija się logistyka i – co dla niektórych będzie zaskoczeniem– produkcja. W 2021 r. w naszym portfelu z pewnością pojawią się kolejni ważni najemcy ze wszystkich trzech sektorów“ – przekonuje Milan Kratina, prezes zarządu Accolade Industrial Fund.

Pomimo trwającego kryzysu gospodarczego fundusz ma za sobą kolejny udany rok i szybko rośnie we wszystkich monitorowanych wskaźnikach. Poza wzrostem powierzchni najmu, wartości portfela i liczby nowych inwestorów, fundusz Accolade jest atrakcyjny przede wszystkim z powodu wzrostu rocznych przychodów z wynajmu. Ten kluczowy element dochodów wzrósł o 35% rok do roku (z 35,4 mln EUR do 48 mln EUR obecnie).

 „Co jest podstawą dobrego portfela nieruchomości? Doskonałe lokalizacje i świetni najemcy. Rok 2020 to potwierdził. Rozwój istniejących lokalizacji, 100% obłożenie nieruchomości w portfelu i 100% opłaconych czynszów – w tych aspektach nawet po sześciu latach istnienia wyraźnie wyprzedzamy nie tylko rynek Europy Środkowej i Wschodniej, lecz również rynek niemiecki. Miejmy nadzieję, że ten rok również będzie wzrostowy. Wraz z postępującą rewolucją w produkcji, a zwłaszcza olbrzymią zmianą w dziedzinie zakupów, popyt na nowoczesne i zrównoważone hale prawdopodobnie jeszcze wzrośnie. Nieruchomości przemysłowe nadal są więc doskonałą okazją inwestycyjną i cieszę się, że w listopadzie uruchomiliśmy aktywną dystrybucję na Słowacji, gdzie od samego początku notujemy duże zainteresowanie naszym Funduszem” – dodaje Kratina.

*https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-update-2021