Fundusz Accolade inwestował w badania i rozwój w Niemczech.

W pierwszym kwartale tego roku Fundusz Accolade zainwestował w najnowocześniejszą placówkę badawczo-rozwojową w niemieckim Bochum, która zajmuje się przemysłem lekkim. Plany Funduszu zakładają dalszą rozbudowę tego zakładu o setki tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Fundusz, który w prowadzonym przez czeski dziennik Hospodářské noviny rankingu Najlepszy fundusz nieruchomości 2020 uplasował się na pierwszym miejscu, przyniósł inwestorom średni roczny zysk w wysokości 10,72% w ciągu trzech lat. Zapotrzebowanie na nieruchomości przemysłowe rośnie dzięki rozwojowi handlu internetowego, logistyki i rosnącemu zainteresowaniu inwestorów nowoczesnym segmentem infrastruktury gospodarczej.

Fundusz Accolade inwestował w badania i rozwój w Niemczech.

Według szacunków analityków zapotrzebowanie na nowoczesne nieruchomości biznesowe będzie się stale zwiększać. CBRE wskazuje, że 64% czołowych spółek logistycznych, które wzięły udział w ankiecie, uznaje ekspansję w obszarze metropolitalnym za najwyższy priorytet. Niemal połowa z nich nie wykazuje niechęci wobec lokalizacji, które wcześniej nie były brane pod uwagę. Jak wiadomo, stworzyliśmy wiele spośród ośrodków zajmujących się logistyką i handlem internetowym w Czechach i Polsce. Przykładem mogą być regiony Szczecina czy miasta Cheb. Jeśli przyjrzymy się drugiemu kluczowemu sektorowi dzisiejszej gospodarki, czyli zakupom online, to dzięki dynamicznemu rozwojowi podczas roku pandemii ich udział w całkowitym handlu detalicznym w Czechach wzrósł do rekordowego poziomu 16%. Zważywszy na to, że obecnie około 60% naszego portfolio jest już bezpośrednio związane z logistyką i handlem internetowym, uważam, że obecnie mamy do czynienia nie tylko z rozbudową dotychczasowych placówek, które odnosiły sukcesy, ale również odkrywamy nowe centra nowoczesnego biznesu” komentuje Milan Kratina, Prezes Zarządu Funduszu Accolade Industrial Fund.

Nie chodzi jednak tylko o transport i zakupy internetowe. W ramach naszego Funduszu widzimy długoterminowy trend rosnącej atrakcyjności nowoczesnych hal dla najemców prowadzących działalność produkcyjną z wartością dodaną w zakresie badań i rozwoju. Podobnie jest w przypadku naszego ostatniego przejęcia w niemieckim Bochum, dokąd swoją działalność przeniósł międzynarodowy producent i dostawca sprzętu kolejowego Faiveley, a 50% z 20 000 m2 powierzchni tego obiektu jest przeznaczonych na produkcję, badania i rozwój wyjątkowych systemów hamowania. W najbliższych latach pociągi mogą częściowo zastąpić samoloty jako środek transportu, który będzie głównie wykorzystywany do pokonywania krótkich dystansów w Europie. Ta transakcja jedynie potwierdza trend w kierunku większego nacisku na „inżynierię” oraz jednocześnie bardziej ekologiczny sposób podróżowania. Ponadto przejęcie parku w najważniejszym obszarze przemysłowym Nadrenii, w pobliżu Dortmundu, Essen oraz Düsseldorfu, stanowi kolejny ważny krok nie tylko w równoważeniu sektorów, z których pochodzą nasi najemcy, ale również geograficznej dywersyfikacji naszego portfolio. Oprócz puli klientów krajowych i klientów z Polski, zdobyliśmy dla naszego Funduszu również pierwszy zachodni rynek – dodaje Kratina.

Kilka interesujących projektów jest gotowych do przejęcia przez Fundusz w ciągu najbliższych sześciu miesięcy; wśród nich znajduje się projekt rozbudowy istniejących placówek w Czechach i Polsce. Jednocześnie Fundusz niedługo zyska swoją pierwszą nieruchomość na rynku słowackim. Ogólnie rzecz biorąc, Fundusz Accolade zamierza w tym roku poszerzyć swoje portfolio o niemal 300 000 m2.

Fundusz wciąż rośnie we wszystkich obserwowanych obszarach. Na dzień 30 kwietnia 2021 r. jego portfolio obejmuje 970 367 m2 przestrzeni do najmu dla współczesnego biznesu i 17 zrównoważonych parków przemysłowych, z których korzysta 66 globalnych dzierżawców. Całkowita wartość portfolio Funduszu sięga niemal 756 milionów EUR (ok. 20 miliardów CZK).