Accolade Fund osiągnął dobre wyniki w drugim kwartale 2021 r. – powierzchnia w pełni wynajętej przestrzeni przekroczyła 1 mln m2.

W drugim kwartale 2021 r. inwestycje w Accolade Industrial Fund osiągnęły lepsze wyniki, niż w poprzednich okresach, a wartość funduszu wzrosła do 863 mln EUR (ok. 22 mld CZK). Na wyniki funduszu pozytywnie wpłynęło zwiększenie działalności inwestycyjnej na europejskim rynku nieruchomości przemysłowych oraz wzrost cen w tym obszarze. W drugim kwartale wzrost wartości inwestycji sięgnął 10,21% w klasie CZK i 11,49% w klasie EUR. 

Accolade Fund osiągnął dobre wyniki w drugim kwartale 2021 r. – powierzchnia w pełni wynajętej przestrzeni przekroczyła 1 mln m2.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zwrot z inwestycji w fundusz Qualified Investor Fund osiągnął 17,94% w klasie tytułów uczestnictwa CZK i 20,59% w klasie tytułów uczestnictwa EUR. Wynik ten nie odstaje od wyników osiąganych przez ostatnie trzy lata, w ciągu których fundusz zapewnił inwestorom całkowity zwrot z inwestycji na poziomie 47,78% w klasie CZK i 47,51% w klasie EUR. 

W pierwszej połowie 2021 r. na europejskim rynku nieruchomości przemysłowych nastąpiło znaczne ożywienie inwestycyjne. Zgodnie z danymi CBRE łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła 25,5 mld EUR, co stanowi 64% wzrost w porównaniu z pierwszą połową 2020 r. W tych miesiącach zawarto więcej transakcji i więcej transakcji jest w toku. Wzrost działalności inwestycyjnej na rynkach, na których fundusz prowadzi działalność, prowadzi do wzrostu cen nieruchomości – obecnie ceny nieruchomości przemysłowych wykazują największy wzrost w porównaniu z innymi rodzajami nieruchomości komercyjnych. Od początku 2021 r. „doskonała stopa zwrotu” z inwestycji w powierzchnię przemysłową spadła o 0,5% na terenie Czech i 0,6% na terenie Polski. To te liczby spowodowały, że CBRE i Knight Frank – nasi zewnętrzni rzeczoznawcy – znacząco zaktualizowali wycenę naszego portfela, co znalazło odzwierciedlenie w cenie tytułu uczestnictwa funduszu – wyjaśnia Milan Kratina, Przewodniczący Rady Nadzorczej Accolade Industrial Fund. 

W drugim kwartale tego roku Accolade Fund przejął kilka wartościowych podmiotów, dzięki czemu łączna powierzchnia wynajmowanej przestrzeni przekroczyła 1 mln m2. Fundusz nabył do portfela pierwszy park na Słowacji – park przemysłowy w Koszycach znajdujący się w pobliżu portu lotniczego Koszyce; ze względu na dobrą lokalizację korzysta z niego kilka międzynarodowych marek, takich jak Faurecia i XXXLutz.

Fundusz rozbudowuje się również, realizując cztery kolejne projekty w Polsce. Nowy nabytek to park w Częstochowie, w którym powierzchnię przemysłową wykorzystuje długoletni partner – InPost. Ponadto do parku w Goleniowie dołączyły spółki sia Abrasives Polska, należąca do grupy Robert Bosh, i Cargo Poland. Kolejne projekty w Polsce to park w Mińsku Mazowieckim, w którym przestrzeń wynajmują spółki TW Plast i Meblomaster, oraz park w Kielcach, w którym swoją działalność rozbudowuje Vive Group i niedawno pojawiła się spółka TERG. Realizowane są również kolejne projekty w Czechach – producent szyb do samochodów Saint Gobain rozwija swoją działalność w parku Hořovice. 

Ponieważ zarówno zapotrzebowanie na najem powierzchni przemysłowej, jak i zapotrzebowanie znaczących podmiotów instytucjonalnych na inwestycje w nieruchomości przemysłowe stale rośnie, Accolade Fund spodziewa się dalszego wzrostu wartości swojego portfela. Jednakże stopy zwrotu aktywów bazowych pozostają na poziomie, który umożliwia funduszowi osiągnięcie stopy zwrotu dla inwestorów na poziomie 7% rocznie na podstawie dochodu z wynajmu (z wyłączeniem wpływu aktualizacji wyceny).

Oczekujemy, że w nadchodzącym okresie wartość naszego portfela wzrośnie ze względu na dodatkowe lokalizacje, jak również nowych najemców, we współpracy z którymi będziemy rozwijać i tworzyć europejską infrastrukturę dla nowoczesnego biznesu – dodał Milan Kratina. 

Na dzień 31 sierpnia 2021 r. portfel Accolade Fund obejmuje 1 055 438 m2 powierzchni do wynajęcia przez nowoczesne firmy, na którą składa się 21 zrównoważonych parków przemysłowych mieszczących 77 międzynarodowych marek. Łączna wartość portfela funduszu przekracza 863 mln EUR (22 mld CZK), a w fundusz inwestuje niemal 1700 inwestorów kwalifikowanych.

Więcej informacji znaleźć można w biuletyniearkuszu informacyjnym.