W pierwszym kwartale bieżącego roku Fundusz Accolade osiągnął wzrost na poziomie 1,92%, co odpowiada oczekiwanemu rocznemu zwrotowi

Praga, 9 czerwca 2022 roku - W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku Accolade Industrial Fund osiągnął wzrost w euro na poziomie 1,92%, co odpowiada oczekiwanemu rocznemu zwrotowi na poziomie 7%. Dzięki długofalowej strategii i klauzulom zawartym w umowach funduszowi udaje się wyrównać obecną presję inflacyjną. Portfel nieruchomości funduszu w pierwszym kwartale powiększył się o kolejne hale przemysłowe, a łączna powierzchnia najmu przekroczyła 1,2 miliona metrów kwadratowych. W fundusz zainwestowało już ponad 2500 inwestorów kwalifikowanych. 

W pierwszym kwartale bieżącego roku Fundusz Accolade osiągnął wzrost na poziomie 1,92%, co odpowiada oczekiwanemu rocznemu zwrotowi

Choć konflikt zbrojny w Ukrainie, spowolnienie gospodarcze i rosnące ceny wyjściowe odczuwalne są w niemal każdej branży, w sektorze nieruchomości przemysłowych nawet w tak trudnych czasach można dostrzec wiele pozytywów. Jednym z nich jest przenoszenie się kolejnych branż handlu detalicznego do Internetu, co pomimo spowolnienia, jakiego doświadczają niektóre firmy z branży e-commerce generuje popyt na nowe przestrzenie logistyczne. 

„Większy popyt można zauważyć między innymi na wschodzie Polski ze strony ukraińskich spółek, które są poddostawcami sieci motoryzacyjnych i chcą kontynuować swoją działalność” - zauważa Milan Kratina, CEO Accolade. O utrzymującym się wysokim zainteresowaniu przestrzeniami logistycznymi świadczą statystyki dostępności. Podczas gdy średnia w Europie waha się na poziomie 3,5%, w Czechach wskaźnik ten jest znacznie niższy.  

Accolade Industrial Fund nie ma obecnie żadnych projektów, najemców ani finansujących banków w Ukrainie ani Rosji. Zatem skutki konfliktu w Ukrainie mają charakter pośredni, jest to na przykład inflacja. Fundusz jest jednak skutecznym narzędziem przeciwdziałania presji inflacyjnej w porównaniu ze standardowymi papierami wartościowymi, takimi jak akcje czy obligacje. Zawiera bowiem element antyinflacyjny, którym jest indeksacja czynszów, ponieważ wszystkie umowy z najemcami opatrzone są jakąś formą klauzuli inflacyjnej. Stopniowo będą się one przekładać na wyższe wpływy funduszu z najmu. „To właśnie dzięki klauzulom inflacyjnym udaje się złagodzić inflację o co najmniej 80%. Chciałbym jednak w tym miejscu podkreślić, że ponieważ czynsze są opłacane w euro, mówimy o inflacji w strefie euro, która jest niższa niż w Czechach” - uściśla Milan Kratina. 

Jeśli chodzi o zyski, w pierwszym kwartale bieżącego roku fundusz osiągnął zwrot na poziomie 1,92% w euro1,41% w koronach czeskich, co odpowiada oczekiwanemu rocznemu zwrotowi na poziomie 7%. „Ubiegły rok był naprawdę nietypowy i rekordowy. Co najważniejsze, nawet jeśli pominęlibyśmy efekt przeszacowania nieruchomości znajdujących się w portfelu funduszu, to zwrot z tytułu regularnie opłacanych czynszów utrzymywałby się na ciekawym i stałym poziomie. Ponownie zmierzamy w kierunku stabilizacji, ponieważ rynek zbliża się już do wyimaginowanej granicy nowych cen nieruchomości i wynikających z nich zwrotów” - dodaje Kratina.

Portfel nieruchomości funduszu Accolade w pierwszych miesiącach roku powiększył się o dwa nowe projekty na polskim i czeskim rynku. W Polsce fundusz rozpoczął ekspansję w zupełnie nowej lokalizacji w pobliżu ponad 123-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego w zachodniej części kraju. Z uwagi na bliskość granicy niemieckiej jest to idealne miejsce dla międzynarodowych firm, które chcą przenieść działalność do Europy Środkowej. Zaletą jest także doskonałe połączenie komunikacyjne z Czechami autostradą S3 ze Szczecina do Pragi. Nowoczesny Park Gorzów Wielkopolski o powierzchni ponad 53 tysięcy metrów kwadratowych jest atrakcyjny dla najemców również z powodu rozwiniętej infrastruktury miejskiej i napływu wykwalifikowanej siły roboczej. W związku z tym projektem w portfelu funduszu pojawiło się siedmiu najemców, w tym pięciu zupełnie nowych.

Na czeskim rynku fundusz poszerzył park przemysłowy w Ostrovie u Stříbra. Najemcą nowej hali o powierzchni 9,5 tysiąca metrów kwadratowych została spółka Urban Transporte, która oferuje nie tylko kompleksowe usługi logistyczne i magazynowe, lecz również dalszą obsługę logistyczną. Spółka należąca do koncernu KION to obok DHL i Tchibo jeden z największych najemców nieruchomości należących do funduszu pod względem wpływów z najmu. 

Fundusz Accolade kładzie nacisk na środowisko i zrównoważony rozwój. Jego portfel jest jednym z najbardziej zielonych w Europie. Kluczowe znaczenie mają także dywersyfikacja i solidność najemców, co zapewnia stabilny zwrot w długiej perspektywie. „Współczesność stawia nam jeszcze aktualniejsze wyzwanie: jak rozwijać i ulepszać nasze strategie z punktu widzenia samowystarczalności i trwałości obiektów przemysłowych. Obecnie cały nasz portfel staramy się jeszcze lepiej dostosowywać do wymogów ekologii, dbając przy tym o niskie koszty eksploatacyjne najemców” – przekonuje Milan Kratina.

 

Accolade Industrial Fund został założony w 2014 roku i jest przeznaczony dla inwestorów kwalifikowanych. Mają oni możliwość uczestnictwa w rozwoju nowoczesnego zrównoważonego przemysłu w Europie. Aktualnie fundusz ma ponad dwa tysiące udziałowców. 

Portfel tworzą obecnie 22 parki przemysłowe z prawie 80 najemcami w Czechach, Polsce, Niemczech i Słowacji, a jego wartość sięga 26,6 miliarda koron czeskich. Powierzchnia najmu wszystkich nieruchomości to ponad 1,2 miliona metrów kwadratowych. Jednocześnie parki spełniają najsurowsze kryteria oddziaływania na środowisko i uzyskały prestiżowe certyfikaty zrównoważonego budownictwa BREEAM. Jest to jeden z najbardziej zielonych portfeli obiektów przemysłowych w Europie. Minimalna kwota inwestycji to 75 tysięcy euro. 

Nowoczesne hale przemysłowe potwierdzają swoje znaczenie w związku z szybkim rozwojem branży e-commerce, a tego typu nieruchomości są ciekawą ofertą inwestycyjną. Fundusz kilka razy z rzędu został wyróżniony jako najefektywniejszy fundusz nieruchomości w rankingu najlepszych funduszy nieruchomości Top Realitní Fondy. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://accolade.eu/cs/fond