Nowy obiekt w Koszycach wykorzystujący najnowocześniejsze rozwiązania przyjazne dla środowiska

Nowy obiekt w Koszycach wykorzystujący najnowocześniejsze rozwiązania przyjazne dla środowiska

W Košice Panattoni Park oddano do użytku nowym najemcom pierwszą część drugiego obiektu, która zajmuje obszar 10 075 m²! Dążymy do uzyskania dla budynku certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent, co stanowi przekonujący dowód na to, że grupa Accolade wywiązuje się ze swoich zobowiązań ekologicznych i intensywnie inwestuje w zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny. 

Milan Kratina, dyrektor generalny grupy Accolade, potwierdza szybki rozwój tego regionu wschodniej Słowacji i wynikający z niego wysoki popyt na powierzchnie przemysłowe: „Dzięki swojemu strategicznemu położeniu, połączeniom transportowym, dużej liczbie wykształconych osób i dostępności pracowników region Koszyc stanowi ważne centrum gospodarcze z potencjałem dalszego rozwoju również w innych obszarach. Jesteśmy niezwykle dumni z pomyślnego otwarcia pierwszej części drugiego budynku dla naszych nowych najemców, PKZ Logistics i GreenPharm”.