Fundusz Accolade przyspieszył w drugim kwartale! W całym półroczu urósł o 5,45%

Fundusz Accolade przyspieszył w drugim kwartale! W całym półroczu urósł o 5,45%

Również drugi kwartał 2022 roku był dla Accolade Industrial Fund pomyślny. Jego portfel powiększył się o cztery nowe projekty, a fundusz umocnił się o 4,23% w koronach czeskich, co odpowiada oczekiwanemu rocznemu zyskowi na poziomie 7 a 10%. Na wyniki funduszu pozytywnie wpłynął wzrost czynszów. Odpowiadają za niego między innymi klauzule inflacyjne zawarte w umowach najmu.

Pomimo zawirowań na rynkach finansowych funduszowi Accolade w tym roku udaje się wypracowywać stabilne wyniki. Segment nieruchomości przemysłowych ma za sobą trzy lata nadzwyczajnego wzrostu. Nie dotknęły go w tym czasie znacząco żadne negatywne zjawiska. Aktualnie w całej Europie można zaobserwować dwie przeciwstawne tendencje w tym segmencie. Pierwsza z nich to spodziewany wzrost stóp procentowych, któremu przeciwdziała wyraźna podwyżka czynszów, co z kolei może spowodować wzrost cen nieruchomości.

Zrównoważone podejście jest skuteczne i przyciąga najemców ze wszystkich sektorów. Świadczy o tym choćby fakt, że z łącznej powierzchni najmu przekraczającej 1,2 mln m2 wolnych jest obecnie zaledwie 200 m2. Co nas najbardziej cieszy? Że zaufało nam ponad 2800 inwestorów, dzięki którym wciąż możemy wspólnie wyznaczać kierunek europejskiego biznesu.