Twoje serce jest u nas w dobrych rękach!

Twoje serce jest u nas w dobrych rękach!

Statystyki nie przedstawiają się zbyt optymistycznie: każdego roku w Europie odnotowuje się średnio 500 tysięcy przypadków nagłego zatrzymania krążenia. Szybka defibrylacja pacjenta, u którego doszło do zatrzymania krążenia, przed przyjazdem karetki, zwiększa szansę na przeżycie nawet o 80-90%.

Zależy nam na wspólnym bezpieczeństwie - nie tylko naszych pracowników, partnerów biznesowych i najemców, lecz również wszystkich przebywających w pobliżu osób. Dlatego zdecydowaliśmy się wyposażyć nasze parki w automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED). Dotychczas zakupiliśmy AED do piętnastu parków i planujemy stopniowo wyposażać w nie wszystkie kompleksy znajdujące się w naszym portfelu. Ponadto we wszystkich lokalizacjach przeprowadziliśmy szkolenie z pierwszej pomocy i obsługi AED dla wybranych pracowników.