Rzeczpospolita – Spotkanie Liderów Branży Nieruchomości

Rzeczpospolita – Spotkanie Liderów Branży Nieruchomości

Podczas zorganizowanego przez Rzeczpospolitą VII Spotkania Liderów Branży Nieruchomości omówiliśmy perspektywy rozwoju, możliwości inwestycyjne oraz najbliższą przyszłość rynku magazynowego w Polsce. Nasz dyrektor zarządzający na Polskę, Jarek Wnuk, podkreślił, że Accolade rozwija się, szczególnie na polskim rynku. – Mimo że większość naszych parków przemysłowych znajduje się za zachodnią granicą, inwestujemy również na wschód od Wisły. Nasz sukces jest wynikiem naszego doświadczenia i umiejętności realistycznej oceny sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział Wnuk.

Dodał również, że zobowiązania ESG mają także kluczowe znaczenie dla Accolade. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska jest widoczne we wszystkich aspektach naszych inwestycji, a uzyskany niedawno certyfikat BREEAM Outstanding dla naszego parku w Szczecinie potwierdza, że wysiłki Accolade zostały docenione.

W panelu „Magazynowe eldorado”, moderowanym przez redaktora Adama Roguskiego, znalazły się dyskusje z udziałem Joanny Sinkiewicz, Moniki Rykowskiej i Michała Stachury. Dziękujemy im za pouczającą rozmowę i wymianę poglądów na temat rynku nieruchomości, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.