Grupa Accolade dołączyła do inicjatywy United Nations Global Compact

Mamy przyjemność poinformować, że grupa Accolade dołączyła do inicjatywy United Nations Global Compact!

Grupa Accolade dołączyła do inicjatywy United Nations Global Compact

W ten sposób staliśmy się częścią największej dobrowolnej platformy korporacyjnej na świecie! Jej celem jest przede wszystkim rozwijanie, wspieranie i dzielenie się doświadczeniami w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie działań w sferze biznesowej. Wszyscy członkowie Global Compact zobowiązali się do przestrzegania dziesięciu zasad, które opisują idealny model postępowania w obszarze praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Jest to kolejny krok w stronę lepszej, bardziej sprawiedliwej i odpowiedzialnej przyszłości, którą każdego dnia budujemy prowadząc naszą działalność i usprawniając nasze procesy.

A oto zasady, do których przestrzegania zobowiązaliśmy się dołączając do inicjatywy https://bit.ly/3U0CT9m