Commercial Real Estate Investment Conference

Dziś odbyła się IX edycja Konferencji poświęconej inwestowaniu w nieruchomości inwestycyjne, organizowanej przez Eurobuild CEE, na której jako poważnego inwestora nie mogło nas zabraknąć! Nasz dyrektor wykonawczy w Polsce, Jarek Wnuk, był jednym z uczestników panelu Sweetest Thing - Warehouses and Logistics Centers Market. Zaproszeni goście rozmawiali o najbardziej palących wyzwaniach i perspektywach tego segmentu w Polsce i w Europie. 

Commercial Real Estate Investment Conference

Pojawił się także temat wpływu finansowania i kosztów budowy na segment nieruchomości przemysłowych, ryzyka recesji na światowych rynkach i perspektyw dużych portfeli inwestycyjnych. Ponadto rozmawiano o skutkach trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie, który to temat był jednym z najciekawszych w całej dyskusji. 

„Obecnie rynek magazynowy i logistyczny w Polsce i Europie zmaga się z wieloma wyzwaniami. Do najważniejszych można zaliczyć inflację i związane z nią stawki czynszu. Najemcy obawiają się wzrostu kosztów eksploatacyjnych w obiektach magazynowych i przemysłowych. Jednocześnie rośnie ich świadomość środowiskowa oraz świadomość długofalowych korzyści płynących z wprowadzenia ekologicznych rozwiązań. Należy starannie przeanalizować trendy i zmiany na rynku, dostosowując swoje strategie do nowej rzeczywistości. W Accolade skupiamy się na innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązaniach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i chcąc zapewnić wysokiej jakości przestrzenie magazynowe” – podkreślił Jarek Wnuk w trakcie dyskusji panelowej.

Chcielibyśmy podziękować za burzliwą i niezwykle ciekawą dyskusję również pozostałym panelistom, którymi byli Michał Grabara, Joanna Plaisant, Renata Osiecka, Magdalena Uler-Kłeczek, Marek Dobrzycki, Szymon Ostrowski. Była to dla nas cenna okazja do wymiany poglądów na temat najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi sektor nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie. Do zobaczenia wkrótce!