Gotowi na zrównoważone rozwiązania!

W 2011 roku, gdy zakładaliśmy Accolade, wiedzieliśmy już, że Europa zmierza w stronę zrównoważonego rozwoju. Już wtedy mieliśmy świadomość, że nie możemy zignorować tego trendu i musi on stać się integralną częścią naszej strategii. To nie przypadek, że nasze portfolio pęka w szwach od nowoczesnych parków, które zaliczają się do najbardziej zrównoważonych w Europie!

Gotowi na zrównoważone rozwiązania!

Energooszczędne budownictwo jest osobnym i istotnym tematem poruszanym w naszej branży. I właśnie temu poświęcony był panel dyskusyjny na konferencji Deník e15 REsummit. JAK W ACCOLADE POSTRZEGAMY ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO Z PERSPEKTYWY INWESTORA? Owszem, każdy najemca ma swoje specyficzne wymagania zależnie od prowadzonej działalności. Ogólnie rzecz biorąc stoimy jednak na stanowisku, że nieruchomości przemysłowe, w które inwestujemy, muszą być przede wszystkim energooszczędne, sensownie gospodarować wodą, korzystać z materiałów nadających się do recyklingu i odnawialnych źródeł energii oraz wdrażać nowe technologie. W tej kwestii trzymamy rękę na pulsie i zastanawiamy się, jak wykorzystać je w naszych parkach, choćby taki wodór. 

Dziękujemy za wspaniałą dyskusję na temat trendów w zrównoważonym podejściu do środowiska wszystkim panelistom, którymi byli: Simona Kalvodová z Czeskiej Rady Budownictwa Ekologicznego, Stanislav Kutáček z Frank Bold, Jan Řežáb z JRD, Martin Polák z GARBE i oczywiście nasz Head of Business Development Tomáš Hanáček, który w ubiegłym tygodniu zaprezentował na REsummit nasz pogląd na sprawę.