Fundusz Accolade przyspieszył wzrost w drugim kwartale, jego wartość w ciągu całego półrocza wzrosła o 5,45% przez pozytywny wpływ rosnących czynszów

W drugim kwartale tego roku wartość Funduszu Accolade Industrial Fund w koronach wzrosła o 4,23 procent, co odpowiada spodziewanym zyskom rocznym na poziomie 7-10 %. Na dobre wyniki funduszu pozytywnie wpłynęły rosnące czynsze. Nie bez znaczenia były także klauzule inflacyjne przewidziane w umowach najmu. W portfelu funduszu jest obecnie ponad 1,2 miliona metrów kwadratowych nieruchomości przemysłowych klasy premium, praktycznie w pełni wynajętych. W fundusz zainwestowało swoje środki już ponad 2,8 tys. wykwalifikowanych inwestorów.  

Fundusz Accolade przyspieszył wzrost w drugim kwartale, jego wartość w ciągu całego półrocza wzrosła o 5,45% przez pozytywny wpływ rosnących czynszów

Segment nieruchomości przemysłowych ma za sobą trzy lata niespotykanego wzrostu. Rynek ten nie ucierpiał wskutek żadnych negatywnych zdarzeń. Obecnie w sektorze obserwujemy dwa sprzeczne trendy występujące w całej Europie. Pierwszy z nich to spodziewany wzrost stóp procentowych, który mógłby doprowadzić do spadku cen nieruchomości. Z drugiej strony widać wyraźny wzrost czynszów, co może powodować wzrost ceny nieruchomości. 

– Ceny na rynku rosną, a powierzchni magazynowych jest wciąż za mało, co oznacza, że nadal warunki sprzyjają podwyżkom czynszów. W ramach funduszu spodziewamy się kolejnej podwyżki czynszów na początku przyszłego roku. Pozwalają nam na to m.in. klauzule inflacyjne, które postrzegamy jako skuteczną ochronę inwestycji. Udaje nam się dzięki nim łagodzić presję inflacyjną co najmniej w 80 procentach – wyjaśnia Milan Kratina, CEO Accolade.

Kolejny długo utrzymujący się trend w współczesnej gospodarce, istotnie wpływający na sytuację na rynku nieruchomości przemysłowych, to trwający nearshoring. Zwiększa on presję na bardziej samowystarczalną Europę, co pociąga za sobą konieczność produkcji i magazynowania na starym kontynencie. Jednocześnie nearshoring pozytywnie wpływa na wymagane obniżanie śladu węglowego w przemyśle i usługach. 

– Co prawda w reakcji na konflikt w Ukrainie najprawdopodobniej opóźni się zamknięcie niektórych elektrowni węglowych i rozpocznie się kolejna debata na temat elektrowni jądrowych, niemniej jednak znacznie większy nacisk na zrównoważony rozwój i dekarbonizację w całej naszej spółce nie podlega dyskusji – podkreśla Milan Kratina.   

Zyski Accolade Industrial Fund w drugim kwartale tego roku wyniosły w czeskich koronach 4,23%3,66% w euro, co wpisuje się w spodziewane roczne zyski w granicach 7-10 %. 

– Wciąż zwracają się do nas nowi klienci spośród spółek logistycznych i produkcyjnych czy e-commerce, poszukując nowych pomieszczeń. Choć według analiz należy spodziewać się lekkiego spadku koniunktury w tym aspekcie rok do roku, zainteresowanie nowymi lokalami nie daje nam tego odczuć – stwierdza Milan Kratina. Obecnie na 1,2 miliona metrów kwadratowych w portfelu funduszu, wolnych jest zalewie dwieście metrów kwadratowych. 

W drugim kwartale tego roku portfel funduszu wzbogacił się o cztery obiekty, z czego dwa znajdują się w Czechach, a dwa – w Polsce. Jest to nowoczesna hala przemysłowa w położonej w środkowych Czechach miejscowości Zdice dla firmy Doosan Bobcat, obracającej sprzętem rolniczym i budowlanym. Do funduszu zostały włączone pomieszczenia w ramach nowej strefy przemysłowej na terenie dawnych szklarni w Hostomicach koło Teplic, aktualnie wynajmowane przez dystrybutora artykułów sanitarnych Sanitino. Planuje się tutaj również stopniowy rozwój kompleksu obiektów do całkowitej powierzchni powyżej 31 tys. m kw

Z kolei w Polsce do funduszu trafiły ponad 13-tysięczne pomieszczenia w parku Koszalin na północy kraju, które wynajmuje AutoStore. Jest to bardzo atrakcyjna lokalizacja ze względu choćby na przekraczającą 100 tys. liczbę mieszkańców czy umiejscowienie w specjalnej strefie ekonomicznej Słupsk. Docenią to zwłaszcza firmy planujące ekspansję na Pomorzu. Zaletą jest także położenie niedaleko Bałtyku, ułatwiające dotarcie do Skandynawii. Niedaleko prowadzą także ważne szlaki komunikacyjne, np. do Berlina. Drugim polskim nowicjuszem jest park Legnica o blisko 27 tys. m kw. powierzchni, który powstał na brownfieldzie po dawnym lotnisku wojskowym w jednym z najbardziej uprzemysłowionych i mocno zurbanizowanych regionów w Europie Środkowej i Wschodniej. 

 

 

Kontakty z mediami: 

Lucie Mareš Heřmanská 
+420 773 819 515 
lucie.hermanska@heroandoutlaw.com