Accolade wzmacnia swoją obecność w regionie czeskiego miasta Cheb i inwestuje w tutejszą infrastrukturę. Przejęła spółkę GELSENWASSER Beteiligungen SE, do której należą udziały w wodociągach, kanalizacji i ciepłownictwie

Grupa Accolade wzmacnia swoją obecność w kraju karlowarskim i nabywa od spółki GELSENWASSER AG niemiecką firmę GELSENWASSER Beteiligungen SE, mającą udziały w trzech regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się wodą, oczyszczaniem produkcją ciepła i prądu: CHEVAK Cheb a.s., TEREA Cheb s.r.o. i KMS Kraslická městská společnost s.r.o. To kolejne zobowiązanie wobec regionu karlowarskiego ze strony Accolade, która pragnie wspierać rozwój tutejszej infrastruktury.

Accolade wzmacnia swoją obecność w regionie czeskiego miasta Cheb i inwestuje w tutejszą infrastrukturę. Przejęła spółkę GELSENWASSER Beteiligungen SE, do której należą udziały w wodociągach, kanalizacji i ciepłownictwie

W chebskiej firmie CHEVAK spółka uzyskała 28,16 procent udziałów, w pozostałych dwóch przedsiębiorstwach nabyła połowę udziałów od spółki GELSENWASSER AG specjalizującej się w infrastrukturze. Była to 100-procentowa akwizycja, dzięki której Accolade nabyła spółkę GELSENWASSER Beteiligungen SE, do której należą udziały w wyżej wymienionych przedsiębiorstwach. Firma GELSENWASSER AG jest obecna w regionie chebskim od 1995 roku. Dla grupy Accolade specjalizującej się w nieruchomościach przemysłowych jest to pierwsza inwestycja w tę branżę.

– Accolade chce tym samym jeszcze bardziej wzmocnić swą obecność w kraju karlowarskim, który jest dla nas niezwykle istotny i w którym od dawna inwestujemy nie tylko w nieruchomości przemysłowe, ale także w powiązaną z nimi infrastrukturę. Staramy się również wspierać mieszkańców regionu na płaszczyźnie kulturalnej i społecznej – odniósł się do akwizycji Milan Kratina, CEO Accolade.

Tym samym w portfolio grupy Accolade znalazły się aktywa związane z zaopatrzeniem w pitną wodę, ciepło i prąd, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, działalnością projektową, laboratoryjną, czy realizacją obiektów gospodarki wodnej. Dla okolic Chebu i samego miasta oznacza to istotną zmianę – uzyskają dostęp do specjalistów od zrównoważonej infrastruktury. 

– Spółka GELSENWASSER AG wraz z różnymi partnerami komunalnymi pomyślnie rozwijała trzy wspomniane spółki przez około 25 lat. Jesteśmy przekonani, że w spółce Accolade znaleźliśmy nowego, zaangażowanego partnera, który bezpośrednio na miejscu będzie kontynuować ich dalszy rozwój – stwierdza dr Bernhard Schaefer, kierownik działu rozwoju korporacyjnego w spółce GELSENWASSER AG, dodając: – Spółka GELSENWASSER AG chce się w przyszłości koncentrować na swojej działalności głównie w Niemczech i Polsce.

Przykładowo CHEVAK zaopatruje w wodę i obsługuje sieć kanalizacyjną dla 85 tys. mieszkańców, a jego właścicielem większościowym są lokalne gminy. I to właśnie z nimi Accolade chciałaby nawiązać pomyślną współpracę.

– Oczywiście dla inwestora zawsze najważniejszy jest jak największy zwrot z inwestycji, tj. zyski. Jednak wiemy, że w perspektywie długookresowej te najbardziej udane projekty udaje nam się zrealizować, jeżeli w pierwszym rzędzie skupimy się na inwestycjach w mieszkańców regionu, w którym chcemy prowadzić działalność – uzupełnia Kratina. 

Wszystkie trzy wspomniane spółki, w których udziały obejmuje Accolade, wykazywały w długim okresie dodatni kapitał własny i wyniki gospodarcze. Wyżej opisana transakcja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji Gospodarczej w Czechach.

Accolade jest ważnym graczem w regionie Karlowych Warów już od 2013 roku, a w tym roku w czerwcu grupa ogłosiła ponad sześciomiliardowe inwestycje w budowę obiektów przemysłowych na tych terenach: będą to m.in. dwa parki przemysłowe o pięciu halach dla trzynastu najemców. 

– Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tereny dawnych Sudetów przez lata były traktowane przez państwo i biznes po macoszemu, co znajdowało odzwierciedlenie w tutejszych pensjach i stopie bezrobocia zauważa Kratina, dodając, że Accolade stworzyła w kraju karlowarskim jak dotąd ponad 3,5 tys. nowych miejsc pracy.

Accolade odkupiła od miasta Cheb grunty za ponad 205 miliona koron i należy do dumnych sponsorów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Ponadto angażuje się w szereg inicjatyw społecznych: współpracuje z chebskim teatrem, hospicjum św. Jerzego czy organizacją Joker oferującą usługi socjalne.

 

Kontakty z mediami: 

Lucie Mareš Heřmanská 
+420 773 819 515 
lucie.hermanska@heroandoutlaw.com