Wzrost wartości Funduszu Accolade wyniósł w pierwszym kwartale tego roku 1,92%, co odpowiada spodziewanym zyskom rocznym

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku wartość Funduszu Accolade Industrial Fund w euro wzrosła o 1,92%, co odpowiada spodziewanym zyskom rocznym na poziomie 7%. Dzięki długofalowej strategii i klauzulom umownym fundusz dobrze radzi sobie z łagodzeniem skutków aktualnej presji inflacyjnej. Portfolio nieruchomości w funduszu wzbogaciło się w pierwszym kwartale o kolejne hale przemysłowe, a powierzchnia całkowita pomieszczeń pod wynajem przekroczyła 1,2 miliona metrów kwadratowych. W fundusz zainwestowało swoje środki już ponad 2,5 tys. wykwalifikowanych inwestorów.  

Wzrost wartości Funduszu Accolade wyniósł w pierwszym kwartale tego roku 1,92%, co odpowiada spodziewanym zyskom rocznym

Choć konflikt wojenny w Ukrainie, słaba koniunktura i rosnące ceny środków produkcji wpływają praktycznie na każdą działalność gospodarczą, w branży nieruchomości przemysłowych można w tych trudnych czasach dostrzec szereg pozytywów. Duży potencjał rozwojowy stanowi tutaj podbój internetu przez kolejnych detalistów, bo pomimo ochładzania pewnych kategorii spółek z branży e-commerce, odnotowujemy popyt na nowe pomieszczenia logistyczne. 

Odczuwamy nowy popyt m.in. we wschodniej Polsce ze strony ukraińskich spółek należących do łańcucha dostaw branży motoryzacyjnej, które chcą nadal działać wyjaśnia Milan Kratina, CEO Accolade. O utrzymującym się intensywnym zainteresowaniu pomieszczeniami logistycznymi świadczą także dane statystyczne na temat wolnych pomieszczeń: średnia w Europie wynosi około 3,5%, w Czechach wskaźnik ten jest znacznie niższy.  

Accolade Industrial Fund obecnie nie ma żadnych projektów, najemców ani finansujących banków w Ukrainie ani w Rosji. Dlatego następstwa wydarzeń w Ukrainie mogą mieć w naszym przypadku jedynie charakter pośredni w postaci np. inflacji. Niemniej jednak Fundusz działa jako skuteczne narządzie do walki z presją inflacyjną w odróżnieniu do standardowych papierów wartościowych, takich jak obligacje czy akcje. Dzieje się tak za sprawą składnika antyinflacyjnego, czyli indeksacji czynszu, bowiem wszystkie umowy z najemcami zawierają pewną formę klauzuli inflacyjnej. Klauzule te będą stopniowo wpływać na ogólne przychody funduszu z wynajmu. 

– Dzięki klauzulom inflacyjnym udaje nam się złagodzić skutki inflacji co najmniej w 80 procentach. Pragnę również wspomnieć, że wszystkie czynsze pobieramy w euro, dlatego dla nas istotna jest inflacja w strefie euro, która jest niższa niż inflacja w Czechach – wyjaśnia Milan Kratina. 

Jeżeli chodzi o zyski w pierwszym kwartale tego roku fundusz osiągnął wzrost o 1,92% w euro1,41% w koronach, co odpowiada spodziewanym rocznym zyskom na poziomie 7%

– Ubiegły rok był rzeczywiście nietypowo rekordowy. Istotne jest jednak to, że, jeżeli pominiemy wpływ przeceny nieruchomości w portfelu funduszu, wciąż mielibyśmy bardzo ciekawe, stabilne zyski płynące z regularnie opłacanych czynszów. Znów zmierzamy ku stabilnej sytuacji, ponieważ rynek dotarł do pewnej granicy poziomu nowych cen nieruchomości i płynących z nich zysków – dodaje Kratina.

Portfel nieruchomości funduszu Accolade wzbogacił się w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku o kolejne dwa nowe projekty na polskim i czeskim rynku. W Polsce fundusz podbija zupełnie nowe tereny na zachodzie kraju niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego ze 123 tys. mieszkańców. Znajdująca się w pobliżu granica z Niemcami oznacza, że jest to idealne miejsce dla międzynarodowych przedsiębiorstw, planujących przeniesienie działalności do Europy Środkowej. Zaletą jest także świetne połączenie z Czechami dzięki autostradzie S3 ze Szczecina do Pragi. Nowoczesny Park Gorzów Wielkopolski o powierzchni ponad 53 tys. m kw. jest atrakcyjny dla najemców również ze względu na dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury miejskiej i wykwalifikowanej siły roboczej. W ramach wspomnianego projektu portfel funduszu wzbogacił się o siedmiu najemców, z których pięciu to funduszowi debiutanci.

Na czeskim rynku fundusz rozbudował park przemysłowy w miejscowości Ostrov u Stříbra. Nową halę o powierzchni 9,5 tys. m kw. wynajęła firma Urban Transporte, świadcząca kompleksowe usługi logistyczne, magazynowe i serwis logistyczny. Spółka należy do koncernu KION, który wraz z DHL i Tchibo należy do największych najemców nieruchomości pod względem przychodów z czynszu w funduszu. 

Fundusz Accolade kładzie nacisk na środowisko naturalne i zrównoważony rozwój. Jego portfel należy do najbardziej przyjaznych dla środowiska w Europie. Kluczowe znaczenie ma również dywersyfikacja i solidni, sprawdzeni najemcy, co w długim okresie gwarantuje stabilne zyski. 

–Obecne czasy stawiają nam kolejne, jeszcze bardziej aktualne wyzwania, domagając się ambitnych, lepszych strategii pod kątem samowystarczalności i zrównoważonego rozwoju obiektów przemysłowych. Dlatego cały nasz portfel staramy się jeszcze lepiej dopasowywać do podejścia przyjaznego nie tylko dla środowiska, ale również dla kosztów operacyjnych najemców – zapewnia Milan Kratina.

 

Kontakty z mediami: 

Lucie Mareš Heřmanská 
+420 773 819 515 
lucie.hermanska@heroandoutlaw.com