Accolade Stories #5 - Zbiorniki retencyjne

W ostatnich latach coraz ważniejszym tematem staje się woda, na którą, zdaniem naukowców, zasadniczo wpłynęła działalność człowieka. Efektywne zarządzanie źródłami wody ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych i przemysłowych. Dlatego nasze obiekty przemysłowe projektujemy z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu każdej kropli deszczówki. 

Accolade Stories #5 - Zbiorniki retencyjne

Doskonały przykład takiego podejścia stanowi Brno Airport ze zbiornikiem retencyjnym na 2225 m sześciennych, czyli 2 225 tys. litrów. Zbiornik nie tylko zatrzymuje wodę, ale także efektywnie ją wykorzystuje, wspierając tym samym istotne funkcje ekosystemu:

Powstrzymanie napływu wody podczas ulew

W razie ulewy zbiorniki retencyjne mają przede wszystkim zatrzymywać wodę z dachów i powierzchni utwardzanych, pozwalając jej wsiąknąć w grunt, co minimalizuje ryzyko gwałtownych powodzi.

Oaza bioróżnorodności

Zbiornik nie jest jedynie elementem technicznym. Jest to de facto bagienny biotop, pozwalający na rozwój różnorodnej flory i fauny. Stwarza warunki, w których spotykają się różne ekosystemy, a przyroda ma przestrzeń do rozkwitu.

Naturalna klimatyzacja

Kiedy temperatury rosną, zbiornik retencyjny automatycznie staje się naturalnym systemem klimatyzacji. Dzięki wilgoci, która koncentruje się w powietrzu, tutejsza wegetacja nie musi obawiać się niedoborów wody nawet w okresie największej suszy.

Dotyk piękna

Wreszcie ostatnia, nie mniej istotna zaleta. Wartość estetyczna. Zbiornik nie tylko spełnia konkretne funkcje, ale jest także piękny. Dzięki niemu miejsce zyskuje na estetyce, staje się przyjemną oazą relaksu.

Efektywne zarządzanie źródłami wody pokazuje, że nawet w warunkach przemysłowych można osiągnąć harmonię między rozwojem technologicznym i ekologią. Rozsądne planowanie może nam pomagać tworzyć ekosystemy, które pięknie wpisują się w otaczającą nas przyrodę.