Kwartalne wyniki Accolade Industrial Fund

W tym kwartale odnotowaliśmy solidne postępy i strategiczną ekspansję, pomimo konieczności dostosowania się do dynamiki rynku. 

Kwartalne wyniki Accolade Industrial Fund

Oto przegląd najważniejszy wydarzeń:

Rozwój portfolio: Działania leasingowe przynoszą owoce: mamy 24 tys. m kw. nowych najmów. Z radością ogłaszamy także nasze wejście na rynek holenderski wraz z przejęciem parku przemysłowo-logistycznego Roermond niedaleko Venlo. W parku znajdują się dwa obiekty o łącznej powierzchni blisko 44 tys. m kw., a inwestycja przekroczyła 48,4 mln euro. Nowym najemcą jest firma CooperSurgical, korzystająca z ponad 18 tys. m² na potrzeby centrum dystrybucyjnego na Europę, Bliski Wschód i region Azji-Pacyfiku. 25 tys. m kw. wynajął w drugim obiekcie globalny leader rozwiązań logistycznych GXO na potrzeby centrum dystrybucyjnego znanego sprzedawcy odzieży online, podnosząc tym samym wartość naszego portfolio dla branży internetowej.

Potencjał rozwojowy dla czynszów: Istotny potencjał wzrostu czynszu stanowi kluczowy aspekt w rozważaniach na temat naszego portfela. Czynsze na rynku premium rosną znacznie szybciej niż przeciętne czynsze w funduszu, co pozwala spodziewać się tutaj dalszych wzrostów, zwłaszcza w przypadku projektów, w których zbliża się termin wygaśnięcia umowy. Jest to trend, który w kolejny okresach prawdopodobnie będzie narastać, wzmacniając mocny potencjał rozwojowy funduszu.

Dodatnie zwroty dla inwestorów: Kierunek rozwojowy funduszu jest pozytywny, choć roczne zwroty okazały się nieco poniżej pierwotnych przewidywań, odzwierciedlając ogólne trendy na europejskim rynku nieruchomości. Co istotne, inwestorzy w koronach pomyślnie przetrwali wcześniejsze wahania czeskiej waluty.

Fokus na przyszłość: Chcemy nadal inwestować w wysokiej jakości obiekty komercyjne w Europie. To strategiczne podejście, które pozwoli nam poradzić sobie z aktualną sytuacją na rynku, napędzając długofalowy rozwój.

Dziękujemy naszym inwestorom za nieustające wsparcie. Wasze zaufanie pomaga nam radzić sobie w panujących obecnie warunkach, przygotowując podstawy do trwałego wzrostu i stabilności.