Nasze parki

Kielce

Kielce, Polsko

Znakomite położenie Parku Kielce w pobliżu Targów Kielce zwiększa zainteresowanie powierzchnią magazynową, zwłaszcza na potrzeby przemysłu lekkiego i usług e-commerce. Atrakcyjność inwestycyjną podnosi dostępność wykwalifikowanego personelu. W aglomeracji liczącej 300 tysięcy mieszkańców działa 10 uczelni wyższych kształcących 20 000 studentów. Park otrzymał certyfikat zrównoważonego podejścia BREEAM na poziomie „Dobry”.

Kielce
Aktualna  powierzchnia 53 903 m2
69 732 m2 Docelowa powierzchnia

Lokalizacja i dostępność transportowa

  • Znakomitą dostępność transportową gwarantuje droga ekspresowa S7 z Gdańska przez Warszawę do Krakowa i dalej na Słowację.
  • Droga ekspresowa S74 ułatwia dojazd w kierunku wschodnim i zachodnim.
  • Transport miejski w pobliżu Parku ułatwia dojazdy pracownikom.
  • Bardzo blisko Parku znajduje się stacja kolejowa.

Umiejscowienie w pobliżu węzła dróg ekspresowych S7 i S74 jest gwarancją znakomitej dostępności transportowej Parku. Droga S7 łącząca Warszawę i Kraków oraz S74 biegnąca na osi wschód-zachód umożliwiają obsługę całego kraju. Park jest dostępny komunikacją miejską, a w pobliżu znajduje się stacja kolejowa.

infrastructure map

Najemcy

Specyfikacja budynku

Budynek 1

Budynek 1

26 329 m2
VIVE

Budynek 1

26 329 m2
Stan Pronajato
W funduszu od 2Q 2019
Do wynajęcia
Wysokość 10 m
Kolumny 12 m × 22,5 m
breeam Good
Budynek 2

Budynek 2

10 044 m2
Raben
Pekaes

Budynek 2

10 044 m2
Stan Expanze
W funduszu od 2Q 2020
Do wynajęcia
Wysokość 10 m
Kolumny 12 m × 22,5 m
breeam Good
Budynek 3

Budynek 3

17 530 m2
VIVE

Budynek 3

17 530 m2
Stan Expanze
W funduszu od -
Do wynajęcia 17 530 m2
Wysokość 10 m
Kolumny 12 m × 24 m
breeam Good
Z powrotem na początek