Nasze parki

Park Kielce

Kielce, Polska

Znakomite położenie Parku Kielce w pobliżu Targów Kielce zwiększa zainteresowanie powierzchnią magazynową, zwłaszcza na potrzeby przemysłu lekkiego i usług e-commerce. Atrakcyjność inwestycyjną podnosi dostępność wykwalifikowanego personelu. W aglomeracji liczącej 300 tysięcy mieszkańców działa 10 uczelni wyższych kształcących 20 000 studentów. Park otrzymał certyfikat zrównoważonego podejścia BREEAM na poziomie „Dobry”.

Certyfikacja budynków w zakresie zrównoważonego rozwoju - BREEAM
Park Kielce
Aktualna  powierzchnia
53 834 m2

Lokalizacja i dostępność transportowa

  • Znakomitą dostępność transportową gwarantuje droga ekspresowa S7 z Gdańska przez Warszawę do Krakowa i dalej na Słowację.
  • Droga ekspresowa S74 ułatwia dojazd w kierunku wschodnim i zachodnim.
  • Transport miejski w pobliżu Parku ułatwia dojazdy pracownikom.
  • Bardzo blisko Parku znajduje się stacja kolejowa.

Umiejscowienie w pobliżu węzła dróg ekspresowych S7 i S74 jest gwarancją znakomitej dostępności transportowej Parku. Droga S7 łącząca Warszawę i Kraków oraz S74 biegnąca na osi wschód-zachód umożliwiają obsługę całego kraju. Park jest dostępny komunikacją miejską, a w pobliżu znajduje się stacja kolejowa.

Mapa infrastruktury

Najemcy

Docelowa powierzchnia
70 907 m2

Specyfikacja budynku

Budynek 1

Budynek 1

26 329 m2
VIVE
MediaExpert

Budynek 1

26 329 m2
Stan Wynajęty
W funduszu od 2Q 2019
Do wynajęcia
Wysokość 10 m
Kolumny 12 m × 22,5 m
breeam Good
Budynek 2

Budynek 2

17 443 m2
VIVE

Budynek 2

17 443 m2
Stan Wynajęty
W funduszu od 4Q 2021
Do wynajęcia
Wysokość 10 m
Kolumny 12 m × 24 m
breeam Good
Budynek 3

Budynek 3

10 072 m2
Raben
Geodis

Budynek 3

10 072 m2
Stan Wynajęty
W funduszu od 2Q 2020
Do wynajęcia
Wysokość 10 m
Kolumny 12 m × 22,5 m
breeam Good
Budynek 4

Budynek 4

17 074 m2

Budynek 4

17 074 m2
Stan Ekspansja
W funduszu od -
Do wynajęcia 17 074 m2
Wysokość 10 m
Kolumny 12 m × 24 m
breeam Good