Nasze parki

Legnica Park

Legnica, Polska

Park Legnica to brownfieldowa inwestycja Grupy na terenie dawnego lotniska. Park znajduje się w legnickiej specjalnej strefie ekonomicznej, w jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów Europy Środkowej i Wschodniej, w którym działa 39 uczelni wyższych kształcących ponad 120 tysięcy studentów. Region liczy ogółem 2,9 miliona mieszkańców. Park otrzymał certyfikat zrównoważonego podejścia BREEAM na poziomie „Bardzo dobry”.

Legnica Park
Aktualna  powierzchnia
23 294 m2

Lokalizacja i dostępność transportowa

  • Park połączony jest z całą Europą drogą europejską E40 prowadzącą z Kazachstanu do Francji.
  • Droga ekspresowa S3 łączy Park z położonym na północy Szczecinem.
  • Do Wrocławia jedzie się godzinę, do Drezna i Katowic dwie.
  • Transport miejski w pobliżu Parku ułatwia dojazdy pracownikom.

Znakomita sieć drogowa to jedna z największych zalet Parku Legnica. W pobliżu Parku krzyżuje się droga europejska E40 biegnąca z Francji aż do Kazachstanu z drogą ekspresową S3, która prowadzi na północ, do Szczecina. Wrocław oddalony jest o godzinę jazdy, Drezno i Katowice o 2 godziny, a podróż do Berlina trwa 5 godzin. Pracownicy dojeżdżają do Parku komunikacją miejską, a w jego pobliżu znajduje się również stacja kolejowa.

infrastructure map

Najemcy

Specyfikacja budynku

Budynek 1

Budynek 1

23 294 m2
Gates

Budynek 1

23 294 m2
Stan Pronajato
W funduszu od 4Q 2019
Do wynajęcia
Wysokość 10 m
Kolumny 12 x 22,5/24 x 22,5
breeam Good
Z powrotem na początek