Planowane parki

Park Sulechów

Sulechów, Polska

Park Sulechów zlokalizowany jest na zachodzie Polski, w środkowej części województwa lubuskiego. Park znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Nowy Świat, wzdłuż drogi S3, tuż przy węźle autostrady A2. Lokalizacja idealnie odpowiada potrzebom nowoczesnego biznesu. To doskonały adres dla najemców prowadzących interesy z zachodnim sąsiadem Polski lub mających połączenia logistyczne z firmami na rynkach zachodnich. Park ma w założeniu otrzymać certyfikat zrównoważonego podejścia BREEAM na poziomie „Very Good”.

Park Sulechów
Docelowa powierzchnia
75 582 m2

Lokalizacja i dostępność transportowa

  • Działka położona jest wzdłuż drogi S3,
  • Tylko 33km od autostrady A2,
  • Dojazd do Berlina zajmuje 2 godziny, do Warszawy – 3 godziny.

Rzeka Odra przepływająca przez gminę Sulechów jest kluczowym szlakiem komunikacyjnym, przede wszystkim dla przewozów towarowych, jak i sporadycznie dla przewozów pasażerskich. Dzięki sieci kanałów rzeka ta ma połączenie z Berlinem, a dalej z rzekami zachodniej Europy.

Mapa infrastruktury

Specyfikacja budynku

BUDYNEK 1

BUDYNEK 1

32 658 m2

BUDYNEK 1

32 658 m2
Stan Do wynajęcia - istniejący budynek
Do wynajęcia 32 658 m2
Wysokość 10 m
Kolumny 12 m × 24 m
BUDYNEK 2

BUDYNEK 2

35 765 m2

BUDYNEK 2

35 765 m2
Stan Do wynajęcia - istniejący budynek
Do wynajęcia 35 765 m2
Wysokość 10 m
Kolumny 12 m × 24 m
BUDYNEK 3

BUDYNEK 3

7 159 m2

BUDYNEK 3

7 159 m2
Stan Do wynajęcia - istniejący budynek
Do wynajęcia 7 159 m2
Wysokość 10 m
Kolumny 12 m × 24 m