Kielce
Kielce

Kielce

Kielce,Polska
69 608 m2

Kielce Park to projekt realizowany w czterech fazach, o docelowej powierzchni 69,561 m2. Oddanie do użytku trzech faz o powierzchni 53,732 m2 nastąpiło w czwartym kwartale 2018 oraz w drugim kwartale 2019. Ostatni budynek, o powierzchni ponad 15,829 m2 zostanie wybudowany w 2020 r.

Doskonała lokalizacja inwestycji tuż nieopodal międzynarodowych Targów Kielce skutkuje dużym zainteresowaniem powierzchniami magazynowymi dla przemysłu lekkiego oraz e-commerce.

Dostępne zasoby wykwalifikowanych kadr oraz o dziesięć procent niższy poziom wynagrodzeń w stosunku do średniej krajowej korzystnie wpływają na atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Zaludnienie w regionie

Kielce to największe miasto województwa świętokrzyskiego, z całkowitym zaludnieniem na poziomie blisko 190 tys. mieszańców. Jest to jednocześnie największy ośrodek Aglomeracji Kieleckiej, zaludnionej przez 330 tys. osób.

W obrębie miasta funkcjonuje 10 uczelni wyższych kształcących ponad 20 tys. studentów .

Położenie, dojazd

Kielce Park zlokalizowany jest tuż przy granicy administracyjnej miasta w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S7, co stanowi o łatwej dostępności Parku zarówno z Warszawy jak i Krakowa. Kompleks położony jest nieopodal węzła Kielce Zachód (Niewachlów l), łączący drogi S7 oraz 74.

Standardowa specyfikacja techniczna

  • Wysokość netto: 10 metrów
  • Hydrauliczne pomosty: 1/1 000 m2
  • Tryskacze ESFR
  • Nośność posadzki: 5 t/m2
  • Parking dla samochodów osobowych i ciężarowych
  • Plac manewrowy dla ciężarówek
  • Pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalne na życzenie klienta