Witaj, szkoło!

Dziś chcieliśmy opowiedzieć o pewnym niezwykłym dniu, który zorganizowaliśmy dla naszego przyszłego pokolenia. Postanowiliśmy ponownie zaakcentować naszą deklarację szerzenia oświaty i dążenia do ochrony naszej planety. 

Witaj, szkoło!

Dlatego zorganizowaliśmy pełen przygód i odkryć Eko Dzień dla dzieci z kilku czeskich i polskich szkół.

  • Przybliżyliśmy im świat dendrologii, podkreślając zasadniczą rolę, jaką odgrywają w naszym ekosystemie drzewa, potrzebujące naszej ochrony.
  • Rozmawialiśmy o obiegu wody i przedstawiliśmy zrównoważone sposoby jej wykorzystania.
  • Pokazaliśmy, jak działa fotowoltaika, podkreślając jej wpływ na obniżanie śladu ekologicznego.
  • Udaliśmy się w podróż do świata pszczół, by zrozumieć ich zasadniczą rolę w bioróżnorodności.