Konferencja inwestycyjna FIRE

Za nami konferencja inwestycyjna FIRE, którą zorganizował czeski dziennik Hospodářské noviny. Mieliśmy zaszczyt być partnerem generalnym imprezy. Przypomnijmy sobie, co się tam działo. 

Konferencja inwestycyjna FIRE

Milan Kratina, nasz dyrektor generalny, wraz z Jaroslavem Mašką wygłosili inauguracyjne przemówienie, w którym m.in. podkreślili, że: „Państwo powinno za każdą cenę wspierać kulturę pozytywnego podejścia i efektywności w miejscu pracy. W procesie zatwierdzania projektów borykamy się z problemami, wymagającymi aktywnego działania ze strony państwa. Słowa to za mało, potrzebne są czyny, dzięki którym Czechy będą się lepiej rozwijać.”

W konferencji wziął również udział Tomáš Hanáček, nasz Head of Business Development, który był jednym z panelistów w dyskusji poświęconej inwestowaniu w nieruchomości: „Nieruchomości przemysłowe stanowią infrastrukturę niezbędną dla rozwoju europejskiej gospodarki. Dzięki niskiemu wskaźnikowi pustostanów, który od dawna oscyluje w okolicach 2%, dynamika rynkowa ma pozytywny wpływ na czynsze i zyski. Co więcej, hale przemysłowe są ściśle powiązane z trzema stabilnymi segmentami, to jest produkcją, e-commerce i logistyką. Mam ogromne zaufanie do wszystkich wymienionych branż, zaś aktualne trendy, jak np. nearshoring pokazują, że w naszym sektorze potrafimy radzić sobie z wahaniami koniunktury i oferujemy stabilne zyski.”