O nas • Strategia ESG

STRATEGIA ESG

W ramach naszych długofalowych zobowiązań ESG z dumą stosujemy się do zasad i celów ONZ. Jesteśmy głęboko przekonani, że ich wspieranie jest drogą do zapewnienia nam wszystkim lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Odpowiedzialność względem naszych inwestorów, najemców, partnerów biznesowych, społeczeństwa i środowiska jest częścią naszej kultury korporacyjnej i codziennej praktyki. Od dłuższego czasu zajmujemy się działalnością filantropijną, nie zapominając też o naszych pracownikach, którym staramy się zapewnić przyjazne otoczenie, równe szanse i pełne wsparcie w zdobywaniu wiedzy.

ODTWÓRZ
Zachowuj się odpowiedzialnie
wobec otaczającego nas świata

Naszym celem i filozofią jest bycie wiarygodną, odpowiedzialną i transparentną spółką, kierującą się zasadami zrównoważonego rozwoju w działalności i kontaktach z partnerami. Nasze zobowiązania ujęte są w naszej strategii ESG.

E
environmental

PRZYJAZNE PODEJŚCIE DO ŚRODOWISKA we wszystkich aspektach naszej działalności

Inwestujemy z poszanowaniem otaczającego nas świata, a nasze parki spełniają najwyższe standardy nowoczesnego budownictwa. Nasze projekty od początku przygotowujemy tak, by spełniały wymogi certyfikacji zrównoważonego podejścia BREEAM. Jest ona gwarancją troski o środowisko naturalne i warunki pracy, jak również samowystarczalności energetycznej budynków. Inspirujemy się tradycją przemysłową, a jednym z naszych celów, obok budowy nowych, jest rewitalizacja niewykorzystywanych obszarów przemysłowych.

G
governance

FIRMA ZARZĄDZANA ODPOWIEDZIALNIE Z PRZEJRZYSTOŚCIĄ I UCZCIWOŚCIĄ

Jasno określona strategia, przejrzystość i odpowiedzialne zarządzanie firmą. Jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności wobec naszych partnerów biznesowych, inwestorów i pracowników. Każdego traktujemy w sposób profesjonalny i otwarty, zawsze postępujemy zgodnie z zasadami. Każdy z nas dba o to, aby jego działania były zgodne z zasadami uczciwości i przejrzystości.

Grupa Accolade wdrożyła specjalny program zapobiegania przestępczości (Criminal Compliance Program). Składa się on z Kodeksu zapobiegania przestępczości (Criminal Compliance Code) i Kodeksu etyki (Code of Ethics). W dokumentach tych przedstawiono środki zapobiegania przestępstwom i nieetycznym praktykom obowiązujące wszystkie osoby pracujące w Accolade.

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub stosowania nieetycznych praktyk proszę śmiało pisać na adres compliance@accolade.eu lub ombudsman@accolade.eu.

ACCOLADE 
INDUSTRIAL ART

Odpowiedzialność społeczna to ważna inwestycja w lepszy świat wokół nas. Dlatego jako spółka bierzemy udział w kilku ciekawych projektach.

social
ORGANIZACJA NOT PROFIT MELA

ORGANIZACJA NOT PROFIT MELA

DŁUGOTERMINOWO WSPIERAMY ORGANIZACJĘ NOT PROFIT MELA, KTÓRA OFERUJE POMOC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I SPRZĘŻONĄ ORAZ CHORYCH PSYCHICZNIE.Wierzymy, że każdy może wykonywać pracę, która będzie korzystna dla społeczeństwa i za którą zostanie odpowiednio wynagrodzony.

MELA
social
FUNDACJA NEURON

FUNDACJA NEURON

Zależy nam na tym, by Republika Czeska rozwijała się w dziedzinie nauki i badań naukowych. Sponsorujemy fundację Neuron, wspierającą najlepszych czeskich naukowców i ich badania.

FUNDACJA NEURON
social
Česká spořitelna – Accolade cycling team

Česká spořitelna – Accolade cycling team

Pod naszym szyldem ściga się Česká spořitelna – Accolade cycling team, drużyna złożona ze znakomitych, wielokronie nagradzanychkolarzy.

Accolade cycling team
social
FUNDACJA VERONIKI KAŠÁKOVEJ

FUNDACJA VERONIKI KAŠÁKOVEJ

Jesteśmy partnerem Fundacji Veroniki Kašákovej, która towarzyszy młodym ludziom z domów dziecka na drodze ku prawdziwemu życiu. Do każdego młodego człowieka zainteresowanego pomocą fundacja kieruje tzw. przewodnika, który pomaga w kwestiach praktycznych, a przede wszystkim zapewnia wsparcie psychologiczne w okresie życiowej zmiany.

NFVK
social
REGION CHEB

REGION CHEB

Chcemy być odpowiedzialnym członkiem społeczności w regionach, w których działamy i zapewniać ich mieszkańcom ciekawe wydarzenia kulturalne. Dlatego cieszy nas długofalowa współpraca nie tylko z teatrem w Chebie, lecz również z innymi instytucjami kultury w regionie.

REGION CHEB
social
Hospicjum św. Jerzego (HOSPIC SV. JIŘÍ)

Hospicjum św. Jerzego (HOSPIC SV. JIŘÍ)

Współpracujemy z placówką oferującą kompleksowe usługi hospicyjnej opieki paliatywnej, obejmujące wsparcie zdrowotne, psychiczne, społeczne i duchowe.

Hospicjum św. Jerzego (HOSPIC SV. JIŘÍ)
social
Organizacja JOKER

Organizacja JOKER

Nasza pomoc jest skierowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami. Organizacja Joker świadczy usługi socjalne i dokłada starań, aby angażować niepełnosprawnych podopiecznych w różnego rodzaju działania w ramach warsztatów socjoterapeutycznych.

Organizacja JOKER
environmental
Stowarzyszenie Mokřady

Stowarzyszenie Mokřady

Retencja wody i poprawa bilansu wodnego w naszym otoczeniu to w dzisiejszych czasach bardzo ważne zagadnienie, dlatego wspieramy działania stowarzyszenia Mokřady z.s., które zajmuje się tą problematyką i wdraża korzystne dla środowiska rozwiązania, takie jak np. stawy i mokradła.

Stowarzyszenie Mokřady
social
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY KARLOVY VARY

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY KARLOVY VARY

Jesteśmy partnerem największego wydarzenia filmowego w Czechach, Międzynarodowego festiwalu filmowego w Karlowych Warach, a oprócz tego inwestujemy w czeską kinematografię.

KVIFF
social
Ośrodek Víteček

Ośrodek Víteček

Wspieramy Ośrodek Víteček, którego misją jest niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym oraz ich integracja społeczna. Ośrodek Víteček prowadzi warsztaty socjoterapeutyczne, placówkę pobytu dziennego i szkołę podstawową specjalną; oferuje także usługi asystenta osobistego. Ponadto zajmuje się działalnością wychowawczą, edukacyjną i akwizycyjną.

Ośrodek Víteček
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500