O nas • Strategia ESG

Mural w Białymstoku

Malowidło, które powstało na murze parku przemysłowego w Białymstoku, jest pierwszym projektem realizowanym w ramach Accolade Industrial Art.<br>Zwycięski projekt autorstwa pani Kamili Kurczab został wyłoniony w konkursie spośród kilkudziesięciu prac przez najemców parku. Ilustruje on wartości, którymi kieruje się Accolade, takie jak troska o środowisko, ludzi i zwierzęta oraz tworzenie przyjaznego otoczenia pracy z myślą o pracownikach.

Mural w Białymstoku

Zwycięski projekt pani Kamili Kurczab został ostatecznie wybrany przez lokatorów parku i ilustruje długoterminowe wartości Accolade

Sztuka wkomponowana w tkankę parku ingeruje w jego industrialny wymiar. Ma pobudzać kreatywność, sprawiać przyjemność i czynić miejsce bardziej przyjaznym dla ludzi. Mural powstał przy udziale studentów Politechniki Białostockiej, która pod auspicjami renomowanego malarza muralisty, dr. Rafała Roskowińskiego, była partnerem konkursu.