O nas • Strategia ESG

Sztuka dla dzieci, czyli Teatr za Jeden Uśmiech

Sprawianie radości innym jest niezwykle satysfakcjonujące. Staje się to jeszcze bardziej wyjątkowe, gdy możemy wywołać uśmiech na twarzach dzieci. Wierzymy, że najmłodsi zasługują na radość i beztroskie chwile, niezależnie od stanu swojego zdrowia. Dlatego w tym roku kontynuujemy wsparcie Teatru za Jeden Uśmiech, czyli grupy utalentowanych artystów, którzy poszerzają horyzonty małych pacjentów szpitali i domów dziecka poprzez przepiękne przedstawienia teatralne.

Sztuka ma magiczną moc, która może przynieść ukojenie, nadzieję i uśmiech nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Dlatego nie tylko angażujemy się w działalność biznesową, ale również dążymy do bycia odpowiedzialnym partnerem społecznym i solidarnym sąsiadem w regionach, w których inwestujemy w parki magazynowe. Zaangażowanie w sprawy społeczne stanowi integralną część strategii Accolade. W tym roku artyści z Teatru za Jeden Uśmiech odwiedzili dzieci przebywające w szpitalach w Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku, Bydgoszczy i Lublinie oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze.

Accolade wspiera Teatr za Jeden Uśmiech drugi rok z rzędu. W ubiegłym roku artyści odwiedzili podopiecznych Domu Dziecka w Zielonej Górze, a także małych pacjentów szpitali w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Białymstoku i Bydgoszczy.  

Sztuka dla dzieci, czyli Teatr za Jeden Uśmiech