Accolade posiluje svou přítomnost na Chebsku a investuje do tamní infrastruktury. Kupuje společnost GELSENWASSER Beteiligungen SE, která vlastní podíly ve vodovodech, kanalizacích a teplárenství

Skupina Accolade dál prohlubuje svou přítomnost v Karlovarském kraji, kde od společnosti GELSENWASSER AG kupuje německou entitu GELSENWASSER Beteiligungen SE, pod kterou spadají podíly ve třech regionálních společnostech zaměřených na zásobování vodou a likvidaci odpadních vod, a dále na výrobu tepla a elektřiny: CHEVAK Cheb a.s., TEREA Cheb s.r.o. a KMS Kraslická městská společnost s.r.o. Pro Accolade je to další závazek vůči Karlovarskému regionu a podpoře rozvoje tamní infrastruktury.

Accolade posiluje svou přítomnost na Chebsku a investuje do tamní infrastruktury. Kupuje společnost GELSENWASSER Beteiligungen SE, která vlastní podíly ve vodovodech, kanalizacích a teplárenství

V Chebském CHEVAKu jde o podíl ve výši 28,16 procent, ve dvou zbývajících firmách pak poloviční podíl od společnosti GELSENWASSER AG specializované na infrastrukturu. A to v rámci 100% akvizice, díky které Accolade získává společnost GELSENWASSER Beteiligungen SE, vlastnící podíly ve výše uvedených společnostech. Společnost GELSENWASSER AG působí v chebském regionu od roku 1995. Pro skupinu Accolade, která se orientuje na průmyslové nemovitosti, jde o první investici do tohoto odvětví. 

Accolade by tímto chtěla ještě více posílit svou přítomnost v Karlovarském kraji, který pro nás představuje velice důležitou oblast, a ve kterém dlouhodobě investujeme nejen do oblasti průmyslových nemovitostí, ale i do související infrastruktury. Mimo to se v regionu zasazujeme i o kulturní a sociální podporu místních obyvatel,“ uvedl k akvizici Milan Kratina, CEO Accolade

Skupina Accolade tak do svého portfolia přidává odbornosti týkající se zásobování pitnou vodou, teplem i elektřinou, odvádění a čištění odpadních vod, projektové a laboratorní činnosti či provádění vodohospodářských staveb. Pro Chebsko a okolí jde o význačnou změnu specialistů na udržitelnou infrastrukturu.  

"Společnost GELSENWASSER AG společně s různými komunálními partnery úspěšně rozvíjela tyto tři společnosti po dobu přibližně 25 let. Jsme si jisti, že ve společnosti Accolade jsme našli nového angažovaného partnera, který bude přímo na místě pokračovat v dalším rozvoji," říká Dr. Bernhard Schaefer, vedoucí oddělení korporátního rozvoje společnosti GELSENWASSER AG a dodal: "Společnost GELSENWASSER AG se v budoucnu zaměří především na své aktivity v Německu a Polsku.“  

Například CHEVAK zásobuje vodou a zajišťuje provoz kanalizační sítě pro 85 tisíc obyvatel, jeho většinovými vlastníky jsou místní obce. Právě s těmi by chtěl Accolade navázat obecně prospěšnou spolupráci. 

Investor samozřejmě vždy klade důraz na co největší zhodnocení investic, tedy zisky. Nicméně z dlouhodobého hlediska se nám vždy potvrdilo, že nejúspěšnějšími projekty jsou ty, kde se soustředíme v první řadě na investice do obyvatel regionu, v němž plánujeme působit,“ doplnil Kratina. Všechny tři zmíněné společnosti, do kterých Accolade vstupuje, vykazují dlouhodobě jak vlastní kladný kapitál, tak i hospodářské výsledky. Výše popsaná transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v České republice. 

Accolade je v Karlovarském regionu význačným hráčem již od roku 2013, letos v červnu skupina oznámila více než šestimiliardové investice do výstavby tamních průmyslových budov: mezi nimi třeba dva průmyslové parky s pěti budovami a třinácti nájemci. „Uvědomovali jsme si, že oblast bývalých Sudet byla ze strany státu i byznysu dlouho opomíjená, a to se odráželo v platové hladině i nezaměstnanosti,“ podotkl Kratina s tím, že Accolade v kraji již vytvořila přes 3,5 tisíc nových pracovních míst. 

Od města Cheb už Accolade odkoupila pozemky za více než 205 milionů korun a řadí se též mezi hrdé sponzory Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Kromě toho se angažuje v řadě sociálních programů: spolupracuje s chebským divadlem, hospicem sv. Jiří či organizací Joker poskytující sociální služby. 

Společnost GELSENWASSER AG, která byla založená v roce 1887 v Porúří, aby zásobovala uhelný a ocelářský průmysl a obyvatelstvo regionu vodou, je dnes jednou z největších německých vodohospodářských společností. Strukturální změny vyžadovaly od zaměstnanců po celá desetiletí odhodlání a předvídavost při vstupu do nových oblastí podnikání. Stěžejními body činnosti jsou infrastruktura a zásobování: od vody a kanalizace přes energetiku (plyn, elektřina, větrná energie, fotovoltaika, teplo) a digitální technologie až po recyklační hospodářství (spalování kalů z čistíren odpadních vod plus recyklace fosforu). Společnost GELSENWASSER AG vyvíjí své aktivity v oblasti vodárenství a energetiky, a dále v oblasti likvidace odpadních vod ve více než 70 městech a obcích. Kromě toho spolupracuje s více než 30 společnostmi, které odebírají pitnou vodu nebo plyn pro své zákazníky.  

 

Kontakt pro média:  

Lucie Mareš Heřmanská  
+420 773 819 515  
lucie.hermanska@heroandoutlaw.com