Připravované parky

Výběr lokality je klíčový. Pro naše parky vybíráme místa s vynikající infrastrukturou a průmyslovou tradicí. Naše expertíza spočívá ve výběru vhodné lokality, přípravě pozemků a společně s developerskou společností Panattoni pak řídíme samotný projekt výstavby pro renomované nájemce celosvětového formátu.

Všechny připravované parky jsou nyní ve fázi povolování výstavby a v současnosti u nich probíhá standardní administrativní proces dle platné legislativy.