Tyto webové stránky necílí na žádnou fyzickou osobu, která je občanem nebo obyvatelem země, kde by jejich obsah nebo používání byly v rozporu s jakýmikoli zákony či nařízeními, ani na žádnou právnickou osobu, která se nachází v takové zemi nebo jurisdikci, a tyto fyzické či právnické osoby nebudou tyto webové stránky používat. Uživatelé přijímají informace obsažené na těchto stránkách na své vlastní riziko a společnosti Accolade Fund SICAV plc (SV 322) („Fond“), Accolade Investment Company Limited (C 94600) („Správce“) a Accolade Holding A.S., (registrační číslo 28645065) nenesou žádnou odpovědnost v případě, že návštěva těchto webových stránek není v rámci jurisdikce uživatele povolena (nebo může vést ke vzniku registračních či licenčních požadavků).

Informace obsažené na těchto webových stránkách by se neměly pokládat za doporučení ke koupi či prodeji podílů ve výše uvedeném Fondu a ve fondu Accolade Industrial Fund (jeho jediném dílčím fondu) („Dílčí fond“). Dílčí fond nemusí být držitelem oprávnění ke koupi či prodeji udělovaného příslušným orgánem ve vaší jurisdikci. Osoba, která přijímá informace obsažené na těchto webových stránkách, nese odpovědnost za dodržování veškerých zákonů a předpisů platných ve své jurisdikci.

Jakákoli osoba, která obdrží nebo získá Základní informace o nabídce akcií (Offering Memorandum), Přílohu s doplňujícími informacemi o nabídce akcií (Offering Supplements) a/nebo jakékoli jiné dokumenty ohledně Fondu a/nebo Správce, na jakémkoli území – v elektronické podobě ke stažení na těchto webových stránkách nebo v jiné formě –, nebude tuto skutečnost pokládat za výzvu ke koupi nebo úpisu podílů v Dílčím fondu ani by neměla tuto dokumentaci používat, pokud na daném území není možné legálně učinit takovou výzvu bez nutnosti splnit jakýkoli registrační či jiný právní požadavek.

Učiněná investiční rozhodnutí by měla vycházet výhradně z nezávislého posouzení na základě finančního postavení a investičních cílů investora a také investorova osobního výkladu informací zveřejněných na těchto webových stránkách. Uživatelé těchto webových stránek nesou výhradní odpovědnost za svá rozhodnutí.

OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ANI DOKUMENTY NAHRANÉ NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEPŘEDSTAVUJÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ A NEMĚLY BY BÝT JAKO TAKOVÉ ANI VYKLÁDÁNY. UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE VAŠE ROZHODNUTÍ OHLEDNĚ INVESTOVÁNÍ DO FONDU UVEDENÉHO NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PRO VÁS MŮŽE MÍT PRÁVNÍ, FINANČNÍ A/NEBO DAŇOVÉ DŮSLEDKY. PŘED SAMOTNÝM INVESTOVÁNÍM BYSTE MĚLI VYUŽÍT SLUŽEB NEZÁVISLÉHO PRÁVNÍHO, FINANČNÍHO A/NEBO DAŇOVÉHO PORADCE. POTENCIÁLNÍ INVESTOŘI BY MĚLI VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE HODNOTA INVESTIC MŮŽE KLESAT I STOUPAT A ŽE PŘEDCHOZÍ VÝSLEDKY NEPŘEDSTAVUJÍ UKAZATEL BUDOUCÍCH VÝSLEDKŮ. SPRÁVCE ANI FOND, KTERÝ SPRAVUJE, NENESOU A NEPŘIPOUŠTÍ VŮČI VÁM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, POKUD SE NAPŘÍKLAD INVESTOVÁNÍM DOPUSTÍTE PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI ZÁKONA NEBO NAŘÍZENÍ A/NEBO POKUD INVESTOVÁNÍM PŘIJDETE O PENÍZE.

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI VÝŠE UVEDENÉ PROHLÁŠENÍ PŘEČETLI, ROZUMÍTE MU A SOUHLASÍTE S NÍM?

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI VÝŠE UVEDENÉ PROHLÁŠENÍ PŘEČETLI, ROZUMÍTE MU A SOUHLASÍTE S NÍM?

Ne, chci odejít
Accolade Industrial Fund

Prostor pro vaše odpovědné investování

Investujte s fondem Accolade do moderních průmyslových nemovitostí šetrných k životnímu prostředí a společně s více než třemi tisíci dalších investorů se podílejte na udržitelné budoucnosti evropského podnikání.

Jsme členem evropské organizace INREV, která má za cíl zvýšit transparentnost, profesionalitu a sdílet osvědčené postupy v sektoru komerčních nemovitostí.

Logo Inrev
přehrát
Očekávaný
výnos
P. A.
7 percent Accolade robot symbol

Fond v číslech

3160
investorů
36.08
miliard kč aktiv ve správě
100
spolehlivých nájemců

* průměrný roční očekávaný výnos založený na historických údajích.

O fondu accolade

Fond byl založen v roce 2014 a je určen kvalifikovaným investorům. Ti mají možnost se podílet na rozvoji moderního udržitelného průmyslu v Evropě.

V současné době sdružuje přes 3 000 investorů, spravuje majetek v hodnotě 1 536 190 000 EUR a jeho čistá hodnota k 31. 3. 2023 je 786 590 208 EUR. Fond je vlastníkem 31 průmyslových parků v České republice, Polsku, Německu a na Slovensku, o celkové výrobní a skladovací ploše 1 654 484 m2.

Díky výraznému růstu oblasti e-commerce roste i poptávka po průmyslových nemovitostech. Moderní průmyslové haly tak potvrzují svůj význam a investování do průmyslových nemovitostí je skvělou investiční příležitostí.

Dlouhodobě stabilní investice
se zajímavým výnosem

Odpovědné investice

Všechny budovy ve Fondu splňují ta nejpřísnější kritéria moderní výstavby a vlivu na životní prostředí, což potvrzují jejich prestižní certifikace udržitelnosti BREEAM. Součástí jednoho z nejzelenějších portfolií industriálních budov v Evropě je i nejšetrnější moderní hala světa. Rekordním hodnocením v kategorii BREEAM „Outstanding“ disponuje budova v Chebu. Díky naší jasné filosofii fungují naše parky nejen v souladu s přírodou a světem kolem nás, ale zaručují i vysokou míru energetické soběstačnosti, efektivní hospodaření s vodou a nadstandardní pracovní podmínky pro zaměstnance.

Odpovědné investice

Jak se tvoří výnos?

přehrát

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je udržovat hodnotu a dosáhnout střednědobého až dlouhodobého zhodnocení kapitálu, s investicemi primárně do diverzifikovaného portfolia průmyslových nemovitostí v České republice, Polsku, Německu a na Slovensku.

  • Min. investice je 75 000 EUR (nebo ekvivalent v CZK).
  • Min. u opakujících investic je 10 000 EUR (nebo ekvivalent v CZK).
  • Investovat je možné v CZK nebo EUR.
  • Úpisy nových akcií probíhají 4x ročně, vždy ke konci kalendářního čtvrtletí.

Takovéto průmyslové nemovitosti musí vždy splňovat parametry „třídy A“ dle definice skupiny CBRE, která zahrnuje sklady, výrobní haly a další komerční nemovitosti.

Investiční strategie

Vývoj ceny akcií od 2. 1. 2023 do 31. 3. 2023

icon raise
-1.89 % CZK
icon raise
0.52 % EUR

Není‑li uvedeno jinak, týkají se uvedené informace institucionálních tříd investičních akcií (ISIN MT7000014932 a MT7000014940).

vývoj ceny akcií

Lidé fondu

Jak se stát investorem fondu Accolade a jaký je průběh investice?

1 Vstupní informace

Předáme Vám veškeré potřebné informace pro Vaše rozhodnutí. Na schůzce, emailem, po telefonu, cokoli je pro Vás příjemnější.

2 Jsme vám k dispozici

V případě jakýchkoli dotazů jsme tu pro Vás, abychom je zodpověděli a Vy měli co nejjednodušší rozhodování.

3 Podpis smlouvy

Pokud se rozhodnete investovat podepíšeme společně „Smlouvu o přijetí závazku“.

4 Pravidelné reporty

Vaše investice běží. Každý čtvrt rok Vám budeme posílat aktuální výsledky fondu a reportovat vývoj Vaší investice.

5 Možnost reinvestice

Reinvestovat můžete kdykoliv během nového úpisu akcií, pokud s námi budete spokojeni.

6 Zpětný odkup

Po 5 letech je možné uskutečnit tzv. „Exit“ nebo‑li zpětný odkup akcií, pokud budete chtít z fondu odejít.

Portfolio fondu

Zaujala Vás možnost investice do průmyslových nemovitostí?

Kontaktujte nás a sjednejte si osobní schůzku, kde Vám Fond Accolade rádi detailně představíme.

Anebo nám zanechte jméno a telefon a my se Vám ozveme

Tomáš Hanáček

head of business development

Kristýna Karásková

senior raising manager

Milan Rzepecki

Director, Raising in Business Development Team