O nás • ESG strategie

ESG STRATEGIE

V rámci našich dlouhodobých ESG závazků se hrdě hlásíme k zásadám a cílům OSN. Pevně věříme, že jejich rozvíjení je cestou k dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.

Odpovědnost vůči našim investorům, nájemcům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí je součástí naší firemní kultury. O její naplnění usilujeme každý den. Dlouhodobě se věnujeme filantropii a nezapomínáme na naše zaměstnance, pro které se denně snažíme vytvářet příjemné prostředí, rovné příležitosti, ale také je plně podporovat v jejich vzdělávání.

přehrát
Odpovědné chování
ke světu kolem nás

Být důvěryhodnou, odpovědnou a transparentní společností, která aplikuje principy udržitelného rozvoje, je naší prioritou. Naše ESG strategie zahrnuje naše závazky.

E
environmental

ŠETRNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ve všech aspektech našeho podnikání

Investujeme s respektem ke světu kolem nás a naše parky splňují ty nejvyšší standardy moderní výstavby. Naše projekty vždy připravujeme tak aby splňovaly certifikaci udržitelného přístupu BREEAM. Ta zaručuje vysokou míru šetrnosti jak na životní prostředí a pracovní podmínky pro zaměstnance, tak i na energetickou soběstačnost budovy. Inspiraci hledáme i v průmyslové tradici a jedním z našich cílů je kromě vytváření nových lokalit i revitalizace nevyužívaných areálů.

G
governance

ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI, transparentní a férový přístup

Jasně nastavená strategie, transparentnost a odpovědné řízení společnosti. Jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči našim obchodním partnerům, investorům i zaměstnancům. Chováme se ke všem profesionálně, otevřeně a vždy hrajeme dle pravidel. Každý z nás dbá na to, aby jeho jednání odpovídalo zásadám férovosti a transparentnosti.

Skupina Accolade má zavedený Program dodržování trestních a etických předpisů (Criminal Compliance Program). Ten je tvořen Kodexem trestních předpisů (Criminal Compliance Code) a Etickým kodexem (Code of Ethics). Dokumenty obsahují opatření pro prevenci spáchání trestného činu či neetického jednání pro všechny osoby působící v rámci Accolade.

V případě podezření ze spáchání protiprávního či neetického jednání se neváhejte obrátit na compliance@accolade.eu nebo ombudsman@accolade.eu.

ACCOLADE 
INDUSTRIAL ART

Společenská odpovědnost je důležitou investicí do lepšího světa kolem nás. Z toho důvodu se podílíme na několika zajímavých projektech.

social
Nezisková organizace MELA

Nezisková organizace MELA

MELA nabízí pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a s psychiatrickým onemocněním. Věříme, že každý může vykonávat práci, která bude přínosná a za kterou bude patřičně ohodnocen.

MELA
social
Nadace Neuron

Nadace Neuron

Záleží nám na tom, aby se naše země ve vědě a výzkumu neustále posouvala vpřed. Podporujeme ty nejlepší vědce a jejich objevy.

Nadace Neuron
social
Česká spořitelna – Accolade cycling team

Česká spořitelna – Accolade cycling team

Pod naší značkou závodí i Česká spořitelna – Accolade cycling team plný špičkových cyklistů sbírajících jednu výhru za druhou.

Accolade cycling team
social
Nadační fond Veroniky Kašákové

Nadační fond Veroniky Kašákové

Jsme hrdým partnerem Nadačního fondu Veroniky Kašákové, který doprovází mladé lidi z dětských domovů na jejich cestě do reálného života. Za každým mladým člověkem, který projeví o pomoc zájem, posílá nadace tzv. průvodce, který mu pomáhá s praktickými záležitostmi a především mu je psychickou oporou v období životní změny.

NFVK
social
CHEBSKÝ REGION

CHEBSKÝ REGION

Chceme být odpovědným členem společnosti v regionech, kde působíme a přinášet místním obyvatelům zajímavé kulturní vyžití. Těší nás dlouhodobá spolupráce nejen s chebským divadlem, ale i s jinými kulturními organizacemi v rámci chebského regionu.

CHEBSKÝ REGION
social
HOSPIC SV. JIŘÍ

HOSPIC SV. JIŘÍ

Spolupracujeme s organizací poskytující komplexní služby hospicové paliativní péče, která spočívá ve zdravotní, psychické, sociální a spirituální podpoře.

HOSPIC SV. JIŘÍ
social
JOKER

JOKER

Naše pomoc směřuje k osobám s různým zdravotním postižením. Organizace Joker poskytuje sociální služby a snaží se o zapojení handicapovaných klientů do různých aktivit v rámci sociálně terapeutických dílen.

JOKER
environmental
MOKŘADY

MOKŘADY

Zadržování vody a zlepšení vodního režimu v krajině je velkým tématem současné doby, proto podporujeme aktivity spolku Mokřady z.s., který se touto problematikou zabývá a aplikuje různa řešení prospěšná životnímu prostředí jako např. tůně a mokřady.

MOKŘADY
social
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

V oblasti kultury jsme partnerem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a současně investujeme do české kinematografie.

KVIFF
social
Středisko Víteček

Středisko Víteček

Podporujeme Středisko Víteček, jejichž posláním je pomoci dětem a dospělým se zdravotním postižením a integrovat je do běžné společnosti. Středisko Víteček provozuje sociálně terapeutické dílny, denního stacionáře, služby osobní asistence a speciální základní školu. Dále se věnují výchovné, vzdělávací a akviziční činnosti.

Středisko Víteček
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500