O nás • ESG strategie

ESG STRATEGIE

V rámci našich dlouhodobých ESG závazků se hrdě hlásíme k zásadám a cílům OSN. Pevně věříme, že jejich rozvíjení je cestou k dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.

Odpovědnost vůči našim investorům, nájemcům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí je součástí naší firemní kultury. O její naplnění usilujeme každý den. Dlouhodobě se věnujeme filantropii a nezapomínáme na naše zaměstnance, pro které se denně snažíme vytvářet příjemné prostředí, rovné příležitosti, ale také je plně podporovat v jejich vzdělávání.

přehrát
Odpovědné chování
ke světu kolem nás

Být důvěryhodnou, odpovědnou a transparentní společností, která aplikuje principy udržitelného rozvoje, je naší prioritou. Naše ESG strategie zahrnuje naše závazky.

E
environmental

ŠETRNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ve všech aspektech našeho podnikání

Investujeme s respektem ke světu kolem nás a naše parky splňují ty nejvyšší standardy moderní výstavby. Naše projekty vždy připravujeme tak aby splňovaly certifikaci udržitelného přístupu BREEAM. Ta zaručuje vysokou míru šetrnosti jak na životní prostředí a pracovní podmínky pro zaměstnance, tak i na energetickou soběstačnost budovy. Inspiraci hledáme i v průmyslové tradici a jedním z našich cílů je kromě vytváření nových lokalit i revitalizace nevyužívaných areálů.

G
governance

ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI, transparentní a férový přístup

Jasně nastavená strategie, transparentnost a odpovědné řízení společnosti. Jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči našim obchodním partnerům, investorům i zaměstnancům. Chováme se ke všem profesionálně, otevřeně a vždy hrajeme dle pravidel. Každý z nás dbá na to, aby jeho jednání odpovídalo zásadám férovosti a transparentnosti.

Skupina Accolade má zavedený Program dodržování trestních a etických předpisů (Criminal Compliance Program). Ten je tvořen Kodexem trestních předpisů (Criminal Compliance Code) a Etickým kodexem (Code of Ethics). Dokumenty obsahují opatření pro prevenci spáchání trestného činu či neetického jednání pro všechny osoby působící v rámci Accolade.

V případě podezření ze spáchání protiprávního či neetického jednání se neváhejte obrátit na compliance@accolade.eu nebo ombudsman@accolade.eu.

DLOUHODOBÁ PODPORA 
DOBROČINNÝCH PROJEKTŮ

Společenská odpovědnost je důležitou investicí do lepšího světa kolem nás. Z toho důvodu se podílíme na několika zajímavých projektech.

ACCOLADE 
INDUSTRIAL ART

Umění a průmysl

Pozitivní přístup k umění v průmyslovém parku je myšlenkou společnosti Accolade, díky které vyjadřujeme sdílené hodnoty a odpovědný přístup ke světu kolem nás prostřednictvím sociálního dialogu. Do aktivity zapojujeme jak talentované umělce, tak nájemce parků.
přehrát

NAŠE PARTNERSTVÍ

social

Nezisková organizace MELA

Česká republika

MELA nabízí pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a s psychiatrickým onemocněním. Věříme, že každý může vykonávat práci, která bude přínosná a za kterou bude patřičně ohodnocen.

Zjistit více
social

Nadace Neuron

Česká republika

Záleží nám na tom, aby se naše země ve vědě a výzkumu neustále posouvala vpřed. Podporujeme ty nejlepší vědce a jejich objevy.

Zjistit více
social

Česká spořitelna – Accolade cycling team

Česká republika

Pod naší značkou závodí i Česká spořitelna – Accolade cycling team plný špičkových cyklistů sbírajících jednu výhru za druhou.

Zjistit více
social

Nadační fond Veroniky Kašákové

Česká republika

Jsme hrdým partnerem Nadačního fondu Veroniky Kašákové, který doprovází mladé lidi z dětských domovů na jejich cestě do reálného života. Za každým mladým člověkem, který projeví o pomoc zájem, posílá nadace tzv. průvodce, který mu pomáhá s praktickými záležitostmi a především mu je psychickou oporou v období životní změny.

Zjistit více
social

CHEBSKÝ REGION

Česká republika

Chceme být odpovědným členem společnosti v regionech, kde působíme a přinášet místním obyvatelům zajímavé kulturní vyžití. Těší nás dlouhodobá spolupráce nejen s chebským divadlem, ale i s jinými kulturními organizacemi v rámci chebského regionu.

Zjistit více
social

HOSPIC SV. JIŘÍ

Česká republika

Spolupracujeme s organizací poskytující komplexní služby hospicové paliativní péče, která spočívá ve zdravotní, psychické, sociální a spirituální podpoře.

Zjistit více
social

JOKER

Česká republika

Naše pomoc směřuje k osobám s různým zdravotním postižením. Organizace Joker poskytuje sociální služby a snaží se o zapojení handicapovaných klientů do různých aktivit v rámci sociálně terapeutických dílen.

Zjistit více
environmental

MOKŘADY

Česká republika

Zadržování vody a zlepšení vodního režimu v krajině je velkým tématem současné doby, proto podporujeme aktivity spolku Mokřady z.s., který se touto problematikou zabývá a aplikuje různa řešení prospěšná životnímu prostředí jako např. tůně a mokřady.

Zjistit více
social

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Česká republika

V oblasti kultury jsme partnerem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a současně investujeme do české kinematografie.

Zjistit více
social

Středisko Víteček

Česká republika

Podporujeme Středisko Víteček, jejichž posláním je pomoci dětem a dospělým se zdravotním postižením a integrovat je do běžné společnosti. Středisko Víteček provozuje sociálně terapeutické dílny, denního stacionáře, služby osobní asistence a speciální základní školu. Dále se věnují výchovné, vzdělávací a akviziční činnosti.

Zjistit více
social

Největší mural Accolade vznikl v Parku Białystok II.

Polsko

Nejnovější dílo realizované v rámci Accolade Industrial Art zabírá plochu 700 m2. Nástěnná malba v Parku Białystok II vznikla jako výsledek další spolupráce s Jakubem Bitkou a Łukaszem Chwałkou. Celkem jsme již realizovali 9 takových projektů, z toho 5 v Polsku a 4 v České republice.

Zjistit více
environmental

Accolade se aktivně zapojuje do oslav Mezinárodního dne elektroodpadu

Polsko

Celosvětově se recykluje méně než 20 % elektronického odpadu. V Evropě každý z nás vyprodukuje ročně přibližně 16 kg elektroodpadu, z čehož se ovšem podaří sebrat a zpracovat pouze jen asi 7 kg. Tento nepoměr chceme změnit, a proto jsme v souvislosti s oslavou Mezinárodního dne elektroodpadu spojili síly s našimi zaměstnanci a partnery.

Zjistit více
environmental

Péče, spolupráce a udržitelnost: Accolade pro Mińsk Mazowiecki

Polsko

V rámci dobrovolnictví našich zaměstnanců se 20 našich zástupců zapojilo do úklidu Parku rodiny Dernałowiczů. S ohledem na udržitelnost a péči o životní prostředí se navíc 5 z nich vrátilo do Varšavy na kole. Tato iniciativa, realizovaná v rámci naší strategie ESG, byla uspořádána ve spolupráci s Městskou správou komunálního hospodářství ve městě Mińsk Mazowiecki.

Zjistit více
social

DIVADLO PRO DĚTI NEBOLI DIVADLO ZA JEDEN ÚSMĚV

Polsko

Přinášet radost druhým je nesmírně obohacující. Ještě výjimečnější je, když můžeme vykouzlit úsměv na dětských tvářích.

Zjistit více
environmental

ACCOLADE PRO MLADÉ EKOLOGY ZE ZELENÉ HORY

Polsko

Během návštěvy parku se žáci zúčastnili workshopu vedeného včelařem. Šedesát žáků z 5., 6. a 7. tříd mělo možnost dozvědět se podrobnosti o životě včel a pochopit jejich význam pro životní prostředí. Mezi hlavní body programu patřila ukázka nástrojů, které včelaři při své práci používají. Žáci se také seznámili se způsoby výroby medu.

Zjistit více
social

HISTORICKÁ VÝSTAVA VE ŠTĚTÍNĚ

Polsko

Společnost Accolade představila výstavu pod širým nebem věnovanou průmyslové historii Załomu, jedné ze štětínských čtvrtí.

Zjistit více
environmental

Investice do mládeže v Lehnici

Polsko

„Dobré klima pro Lehnici“ je vzdělávací program zaměřený na děti a mládež z lehnických škol, jehož cílem je diskutovat o dopadech změny klimatu a společně vytvářet místa šetrná k životnímu prostředí.

Zjistit více
social

Otevření AUTODOC ve Štětíně

Polsko

Společnost AUTODOC, přední evropský online prodejce náhradních dílů pro automobily, otevřela 16. prosince v našem štětínském parku nové logistické centrum. Společnost AUTODOC tak ztrojnásobila své skladové prostory ve Štětíně na 70 000 metrů čtverečních. Sklad o rozloze 40 000 m2 s přibližně 50 000 paletovými místy je dosud největším skladem společnosti AUTODOC.

Zjistit více
social

Nové umělecké dílo v naší sbírce!

Polsko

Společnost Accolade odhalila další nástěnnou malbu v průmyslovém parku v rámci projektu Accolade Industrial Art - tentokrát v Gorzowě Wielkopolském. Jedná se o čtvrtou nástěnnou malbu, která zkrášluje naše průmyslové prostory v Polsku. Jsme rádi, že se staly oblíbeným vizuálním prvkem, který přitahuje pozornost našich nájemníků a pozitivně ovlivňuje vzhled krajiny. Jedná se o další grafiku, kterou navrhli a namalovali dva renomovaní nástěnní umělci, Jakub Bitka a Łukasz Chwałek. - podobně jako u předchozích dvou projektů na nádržích v Zieloné Goře a Minsku Mazowieckém.

Zjistit více
social

Accolade podporuje děti ukrajinských uprchlíků

Polsko

V červenci se v Gorzowě Wielkopolském konal letní workshop pro děti ukrajinských uprchlíků. Celkem 30 dětí ukrajinských válečných uprchlíků využilo letní workshopy díky daru společnosti Accolade.

Zjistit více
social

Nová nástěnná malba v parku Minsk Mazowiecki

Polsko

Nová nástěnná malba se nachází na vodní nádrži v průmyslovém parku Minsk Mazowiecki poblíž dálnice A2. Jedná se o další grafiku z portfolia Accolade Industrial Art, kterou navrhli a namalovali dva uznávaní nástěnní umělci Jakub Bitka a Łukasz Chwałek.

Zjistit více
social

Středomořská zahrada v Kielcích

Polsko

Ve čtvrtek 2. června 2022 se v Botanické zahradě v Kielcích konalo slavnostní otevření Středomořské zahrady. Na návštěvníky zde čekají rostliny, vůně a barvy pocházející z jižní Evropy. Středomořská zahrada vznikla díky dárcům - Accolade Group a Raben Logistics Poland.

Zjistit více
social

Eko-event v Accolade parku v Legnici

Polsko

Společně s Raben Logistics Polska a městem Legnica jsme podpořili akci "Naše Green Light pro Zemi" zaměřenou na ekologickou výchovu. Akci uspořádalo Oddělení propagace a sociální komunikace legnického městského úřadu ve spolupráci s Legnickým fórem mládeže. První etapa probíhala od 4. do 18. května 2022 a během ní pět týmů z různých škol ve městě, celkem 131 lidí, nasbíralo 33 000 litrů odpadků.

Zjistit více
social

Mural v Zieloné Górě

Polsko

Nástěnná malba na vodní nádrži v průmyslovém parku Zielona Góra vznikla v návaznosti na program Accolade Industrial Art. Tématem nástěnné malby jsou hrozny, které jsou místním symbolem města.

Zjistit více
social

Białystok mural

Polsko

Nástěnná malba, která byla vytvořena na opěrné zdi průmyslového parku v Białystoku, je prvním projektem realizovaným v rámci projektu Accolade Industrial Art.

Zjistit více
environmental

Ekologická akce v Kielcích

Polsko

Příklad akce, která učí zábavou, vychovává učením a zároveň pomáhá dosahovat vybraných cílů udržitelného rozvoje.

Zjistit více
environmental

Ekologická exkurze pro děti ve Štětíně

Polsko

Během Evropského týdne udržitelného rozvoje jsme v září 2021 hostili téměř 80 žáků ve štětínském průmyslovém parku, který byl vybudován se zvláštní péčí o životní prostředí.

Zjistit více
social

Divadlo Za jeden úsměv

Polsko

Podporou projektu "Divadlo za jeden úsměv" pomáháme vykouzlit úsměv na dětských tvářích - prostřednictvím skupiny umělců, kteří rozesmívají děti v nemocnicích a dětských domovech.

Zjistit více

Přidejte se k nám

Hledáme kolegy, kteří chtějí investovat svůj čas a úsilí do práce v mladém, dynamickém a loajálním kolektivu a podílet se na dalším rozvoji naší společnosti.

Otevřené pozice