O nás • ESG strategie

Accolade se aktivně zapojuje do oslav Mezinárodního dne elektroodpadu

Celosvětově se recykluje méně než 20 % elektronického odpadu. V Evropě každý z nás vyprodukuje ročně přibližně 16 kg elektroodpadu, z čehož se ovšem podaří sebrat a zpracovat pouze jen asi 7 kg. Tento nepoměr chceme změnit, a proto jsme v souvislosti s oslavou Mezinárodního dne elektroodpadu spojili síly s našimi zaměstnanci a partnery.

Accolade se aktivně zapojuje do oslav Mezinárodního dne elektroodpadu

Díky této mezinárodní akci, která se koná 14. října, můžeme upozornit na problematiku elektroodpadu a podpořit odpovědné nakládání s ním. Od 9. října jsme proto společně s našimi zaměstnanci po celý týden sbírali elektronický odpad v našich pobočkách ve Varšavě a v Praze. 

Mimoto jsme 10. října v Parku Lublin uspořádali vzdělávací akci zaměřenou na ekologii. Naši nájemci a jejich zaměstnanci měli možnost zbavit se elektroodpadu, ať už v podobě drobných zařízení nebo velkých spotřebičů, jako jsou myčky, obrazovky nebo svítidla. Jen za tento jediný den jsme zde nasbírali více než 800 kg elektroodpadu.

Letošní Mezinárodní den elektroodpadu se nesl v duchu hesla „Recyklovat lze vše, co má zástrčku, baterii nebo kabel“. Toto jednoduché pravidlo nám pomůže bojovat proti nesprávnému třídění elektroodpadu, což v oblasti nakládání s elektroodpadem představuje jeden z největších problémů.

V Accolade považujeme péči o planetu a aktivní zapojení místních komunit za nedílnou součást našeho poslání. Naše společnost se zavázala k udržitelnému rozvoji a této oblasti se věnujeme prostřednictvím vzdělávacích iniciativ pro děti a mládež a také prostřednictvím programu Accolade Industrial Art, který podporuje umění v průmyslových parcích. Společně s našimi zaměstnanci a nájemci tak usilujeme o lepší budoucnost a zachování rovnováhy na naší planetě.

Partnery letošního Mezinárodního dne elektroodpadu byly nadace Fundacja Odzyskaj Środowisko a společnosti CPI Property Group Poland a MVGM Česko.