O nás • ESG strategie

Eko-event v Accolade parku v Legnici

Společně s Raben Logistics Polska a městem Legnica jsme podpořili akci "Naše Green Light pro Zemi" zaměřenou na ekologickou výchovu. 

Akci uspořádalo Oddělení propagace a sociální komunikace legnického městského úřadu ve spolupráci s Legnickým fórem mládeže. První etapa probíhala od 4. do 18. května 2022 a během ní pět týmů z různých škol ve městě, celkem 131 lidí, nasbíralo 33 000 litrů odpadků. 

Finále se konalo v sobotu 21. května během eko-eventu pořádaného v Accolade parku v Legnici. Během akce se uskutečnila řada ekologických aktivit, například sázení stromů a rodinná dílna na výrobu domečků pro hmyz. Účastníci také připravili 35 budek pro ohroženou populaci rorýse obecného, které budou za tímto účelem vyvěšeny na předem vybraných místech v parku. Nadace Green Action navíc připravila vzdělávací aktivity týkající se přírody a účastníci mohli absolvovat také školení o bezpečnosti silničního provozu. Byl také vybrán vítězný tým světové úklidové kampaně v Legnici - zástupci místní Skupiny automobilových škol vyhráli autobusový zájezd. 

přehrát