O nás • ESG strategie

Ekologická akce v Kielcích

V sobotu 25. září 2021 vládla v logistickém parku v Kielcích ekologie. Společně s logistickou společností Raben Logistics Polska a za podpory Úřadu pro podnikání a Centra služeb pro investory radnice v Kielcích jsme uspořádali ekologickou akci v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Záštitu nad akcí převzal starosta města Kielce.

Ekologická akce v Kielcích

Příklad akce, která učí zábavou, vychovává učením a zároveň pomáhá dosahovat vybraných cílů udržitelného rozvoje.

Ekologická akce je příkladem akce, která učí zábavou, vychovává učením a zároveň pomáhá naplňovat vybrané cíle udržitelného rozvoje, jako je např. cíl 13. - opatření v oblasti klimatu, cíl 15. - život na pevnině nebo cíl 11. - udržitelná města a komunity. Pozvaní účastníci, tj. zaměstnanci a spolupracovníci organizátorů spolu se svými rodinami, zástupci dalších nájemníků parku, jakož i žáci a zástupci Základní školy č. 25 v Kielcích, se mohli na setkání seznámit s tím, jak jsou výše uvedené cíle naplňovány. Společně se podíleli na mnoha aktivitách, včetně sázení stromů a keřů a natírání ptačích budek pro rorýsy.