O nás • ESG strategie

Největší mural Accolade vznikl v Parku Białystok II.

Nejnovější dílo realizované v rámci Accolade Industrial Art zabírá plochu 700 m2. Nástěnná malba v Parku Białystok II vznikla jako výsledek další spolupráce s Jakubem Bitkou a Łukaszem Chwałkou. Celkem jsme již realizovali 9 takových projektů, z toho 5 v Polsku a 4 v České republice.

Největší mural Accolade vznikl v Parku Białystok II.

Nová nástěnná malba je největším realizovaným projektem svého druhu v naší sbírce. Zabírá plochu celých 700 m2 a byla umístěna na třech budovách v Paku Białystok II. Grafiku zobrazující symboly, živočišné druhy a vegetaci charakteristickou pro Podlesí navrhli a namalovali dva renomovaní nástěnní umělci - Jakub Bitka a Łukasz Chwałek. Volba přírody jako vedoucího motivu odráží také hodnoty společnosti ESG a odpovědný přístup k životnímu prostředí, které reprezentujeme.

- Białystok je pro Accolade výjimečným místem. Právě zde jsme v roce 2018 jako první otevřeli moderní průmyslový park. Dnes máme v tomto vojvodství dva, plně pronajaté parky o celkové rozloze přibližně 80 000 m2. Také v Białystoku jsme v roce 2021 zahájili program Accolade Industrial Art, v rámci kterého vznikla první nástěnná malba. Jsem rád, že se do programu zapojil i náš druhý białystocký park a vytvořená nástěnná malba atraktivním způsobem symbolizuje náš závazek k udržitelnosti. - řekl Jarek Wnuk, výkonný ředitel společnosti Accolade v Polsku.

- Při navrhování nástěnné malby jsme chtěli vytvořit vizuální příběh o symbióze a vzájemném prolínání světa člověka a přírody. Na grafice můžeme pozorovat, jak symboličtí strážci Podlesí, tedy zubr a rys, procházející se mezi lidmi, ukazují soulad těchto světů. Na nástěnné malbě je mnoho prvků odkazujících na tento region a doufám, že každý z nich, stejně jako celé dílo, přinese zaměstnancům parku i jeho návštěvníkům mnoho radosti. – řekl Łukasz Chwałek, jeden z tvůrců nástěnné malby.

Projekt nástěnné malby byl pro nás velkou výzvou, protože jsme ho realizovali na třech různých objektech. Grafika byla vytvořena na vodní nádrži, budově čerpací stanice a opěrné zdi, a celek vytváří ucelený příběh. Tento neobvyklý koncept si vyžádal několik týdnů příprav a návrhů, ale konečný výsledek nám přinesl velké uspokojení.  - řekl Jakub Bitka, spoluautor nástěnné malby.

Program Accolade industrial Art, v jehož rámci byla nástěnná malba vytvořena, zahrnuje také vzdělávání dětí a mládeže. Proto jsme během tvorby nástěnné malby uspořádali workshopy pro žáky z komplexu škol a školek v obci Nowy Aleksandrów. Během workshopu se mladí lidé ve věku 12-15 let seznámili s technikou nástěnné malby sprejem. Umělci se podělili o své znalosti povídáním o procesu tvorby grafiky a o významu umění v průmyslových prostorách. Žáci měli také příležitost sami experimentovat s touto technikou a nacvičovat malbu sprejem na připravené podklady.

V rámci programu Accolade Industrial Art jsme již vytvořili 9 nástěnných maleb, z toho 5 v polských průmyslových parcích ve městech: Białystok, Zielona Góra, Mińsk Mazowiecki a Gorzów Wielkopolski. První takové grafické dílo vzniklo ve městě Białystok v roce 2021 a jeho návrh byl vybrán na základě soutěže, na níž se podíleli nájemci parku. Všechny naše nástěnné malby vznikly ve spolupráci s místními komunitami a umělci. Díla symbolizují naše hodnoty a závazek vůči životnímu prostředí a také zdůrazňují jedinečné charakteristiky regionů.