Fond Accolade

Investujte s fondem Accolade do průmyslových nemovitostí

+ 7 % p.a. očekávaný výnos
 • 665
  investorů
 • 10
  miliard Kč
  aktiv ve správě
 • 60
  spolehlivých
  nájemců

O fondu

Fond byl založen v roce 2014 a zaměřuje se na investice do nejmodernějších plně pronajatých průmyslových nemovitostí. Fond sdružuje již přes 600 investorů, spravuje majetek v hodnotě 369 149 000 EUR, přičemž jeho čistá hodnota k 31. 12. 2018 je 152 889 037 EUR. V současnosti je fond vlastníkem 10 průmyslových parků v České republice a Polsku o celkové výrobní a skladovací ploše 546 661 metrů čtverečních.

O fondu

Jak se tvoří výnos?

Video thumbnail
Jak se tvoří výnos?

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je udržovat hodnotu a dosáhnout střednědobého až dlouhodobého zhodnocení kapitálu, s investicemi primárně do diverzifikovaného portfolia průmyslových nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu a dalších zemí.

Takovéto průmyslové nemovitosti musí vždy splňovat parametry „třídy A“ dle definice skupiny CBRE, která zahrnuje sklady, výrobní haly a další komerční nemovitosti.

 • Minimální investice je 75 000 EUR (nebo ekvivalent v CZK) u opakujících se investic 10 000 EUR (nebo ekvivalent v CZK)
 • Investovat je možné v CZK nebo EUR.
 • Úpisy nových akcií probíhají 4x ročně, vždy ke konci kalendářního čtvrtletí.
Investiční strategie

Zhodnocení akcií od 30.9.2014

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500