Fond Accolade zrýchlil v druhom štvrťroku rast! Za celý polrok dosiahol zhodnotenie 5,45 %

Fond Accolade zrýchlil v druhom štvrťroku rast! Za celý polrok dosiahol zhodnotenie 5,45 %

Aj druhý kvartál roku 2022 predstavoval pre fond Accolade Industrial Fund úspešné obdobie, keď do portfólia pribudli štyri nové projekty a dosiahol korunové zhodnotenie 4,23 %, čo zodpovedá očakávanému ročnému výnosu medzi 7 % a 10 %. Na výkonnosti fondu sa pozitívne prejavil rast cien prenájmov. Ten umožnili okrem iného aj inflačné doložky zakomponované do nájomných zmlúv.

Napriek turbulentnému prostrediu na finančných trhoch si tak fond Accolade tento rok udržiava stabilnú výkonnosť. Segment priemyselných nehnuteľností má za sebou tri roky nebývalého rastu, kedy sa ich trhu nedotkli žiadne výrazne negatívne javy. Aktuálne v sektore pôsobia dva protichodné trendy naprieč celou Európou. Prvý z nich je očakávaný rast úrokových mier, proti ktorému pôsobí výrazný rast nájmov, čo naopak môže zvyšovať ceny realít.

Udržateľný prístup je efektívny a láka nájomcov zo všetkých sektorov podnikania. To v konečnom dôsledku dokladá aj skutočnosť, že celková prenajímateľná plocha viac ako 1,2 milióna m2 je v súčasnosti (okrem 200 metrov štvorcových) plne obsadená. Čo nás ale teší zo všetkého najviac? Že nám dôveruje viac ako 2 800 investorov, vďaka ktorým máme možnosť aj naďalej spoločne určovať smer európskeho obchodu.