O nás • Skupina Accolade

Investujeme do infraštruktúry pre podnikanie v Európe

Sme investičná spoločnosť poskytujúca prvotriednu infraštruktúru pre podnikanie v Európe. Najčastejšie pre nájomcov svetových značiek z oblastí e‑commerce, spracovateľského priemyslu a logistiky. V Českej republike, Poľsku, Nemecku, na Slovensku a v Španielsku vlastníme sieť 54 priemyselných parkov s certifikáciou BREEAM, ktorá je zárukou udržateľného a šetrného prístupu k životnému prostrediu. Do budúcnosti plánujeme vybudovať polygón na vývoj a certifikáciu vozidiel s autonómnym riadením.
prehrať

Premena starého na nové a moderné

Okrem projektov v nových lokalitách dlhodobo investujeme aj do projektov, ktoré revitalizujú v súčasnosti schátralé areály. Opustené priemyselné lokality sú pre budúcich nájomcov pomerne perspektívne, pretože vďaka svojej priemyselnej histórii sú často vybavené vynikajúcou technologickou, energetickou a dopravnou infraštruktúrou. Nadväzujeme na tradíciu v novom kabáte, vytvárame nové príležitosti na podnikanie a z regiónov robíme lepšie miesto na život.

prehrať
REVITALIZUJEME opustené priemyselné lokality
V NAŠOM PORTFÓLIU ICH MÁME 16

Kvalitné portfólio

Za takmer trinásť rokov existencie sme vytvorili portfólio komerčných nehnuteľností s rozlohou takmer 3,1 mil. m² v hodnote takmer 2,8 mld. EUR. Neinvestujeme len do výstavby nových projektov, ale tiež do revitalizácie opustených priemyselných lokalít. V roku 2023 ich podiel v našom portfóliu vzrástol na 32 %. Celková plocha obnovených lokalít je cca 924 350 m2.

V roku 2014 sme založili fond prvotriednych priemyselných nehnuteľností Accolade Fund Sicav, do ktorého môžu investovať kvalifikovaní investori a podieľať sa tak spoločne s nami na rozvoji moderného priemyslu.

Kvalitné portfólio

STRATÉGIA ESG

Našu zodpovednosť a záväzky voči investorom, nájomcom, obchodným partnerom, zamestnancom aj spoločnosti ako takej vystihuje stratégia ESG.

STRATÉGIA ESG
E

Environmental

Investujeme a podnikáme v súlade s ochranou životného prostredia.

G

Governance

Transparentnosť a férovosť je pre nás prioritou.

United Nations Global Compact

Od roku 2023 sme účastníci globálnej iniciatívy United Nations Global Compact, ktorá združuje spoločnosti usilujúce sa o posúvanie hraníc v oblasti ľudských práv, zamestnanosti, životného prostredia a boja proti korupcii.
United Nations Global Compact

Program dodržiavania trestných a etických predpisov(Criminal & Ethical Compliance Program)

Sme si maximálne vedomí zodpovednosti, ktorú máme voči našim obchodným partnerom, investorom aj zamestnancom. Správame sa k všetkým profesionálne, otvorene a vždy hráme podľa pravidiel. Skupina Accolade má zavedený Program dodržiavania trestných a etických predpisov (Criminal Compliance Program). Ten pozostáva z Kódexu dodržiavania trestných predpisov (Criminal Compliance Code) a Etického kódexu (Code of Ethics). Dokumenty obsahujú opatrenia na prevenciu spáchania trestného činu či neetického konania pre všetky osoby pôsobiace v rámci skupiny Accolade.

V prípade podozrenia na protiprávne či neetické konanie sa obráťte na compliance@accolade.eu alebo ombudsman@accolade.eu.

Program dodržiavania trestných a etických predpisov(Criminal & Ethical Compliance Program)

Najrýchlejšie rastúca spoločnosť v Českej republike

Dynamický rast a udržateľný priemysel sú naše priority. Aj vďaka tomu sme sa v roku 2019 stali najrýchlejšie rastúcou firmou v Českej republike podľa prestížneho rebríčku Financial Times

Najrýchlejšie rastúca spoločnosť v Českej republike

Pridajte sa k nám

Hľadáme kolegov, ktorí chcú investovať svoj čas a úsilie do práce v mladom, dynamickom a lojálnom kolektíve a podieľať sa na ďalšom rozvoji našej spoločnosti.

Otvorené pozície