O nás • Skupina Accolade

INVESTUJEME DO INFRAŠTRUKTÚRY NA PODNIKANIE V EURÓPE

Sme investičná spoločnosť poskytujúca prvotriednu infraštruktúru na podnikanie v Európe. Najčastejšie nájomcom svetových značiek z oblastí e‑commerce, spracovateľského priemyslu a logistiky. V Českej republike, Poľsku, Nemecku, Holandsku, na Slovensku, v Španielsku a Chorvátsku vlastníme sieť 59 moderných industriálnych parkov s certifikáciami BREEAM a DGNB zaručujúcimi udržateľný a šetrný prístup k životnému prostrediu. Do budúcnosti plánujeme vybudovať polygón na vývoj a certifikáciu vozidiel s autonómnym riadením.
prehrať

PREMENA STARÉHO NA NOVÉ A MODERNÉ

Dlhodobo investujeme i do projektov, ktoré revitalizujú rozpadávajúce sa a opustené priemyselné areály. Brownfieldy sú pre budúcich nájomníkov perspektívnou lokalitou, pretože sú vďaka svojej priemyselnej histórii vybavené vynikajúcou technologickou, energetickou a dopravnou infraštruktúrou. Nadväzujeme na tradíciu, vytvárame nové príležitosti na podnikanie a z regiónov robíme lepšie miesto na život.

REVITALIZUJEME BROWNFIELDY
V NAŠOM PORTFÓLIU ICH MÁME 16

PRVOTRIEDNE PORTFÓLIO

Od nášho založenia v roku 2011 sme vytvorili portfólio komerčných nehnuteľností s rozlohou takmer 3,3 milióny m² v hodnote takmer 3 miliardy eur. Neinvestujeme iba do výstavby nových projektov, ale aj do revitalizácie brownfieldov. Ich podiel v našom portfóliu vzrástol na 33 %. Celková plocha obnovených lokalít je viac než 866 872 milióna m2.

V roku 2014 sme založili fond moderných priemyselných nehnuteľností Accolade Fund Sicav, do ktorého môžu investovať kvalifikovaní investori, a podieľať sa tak spolu s nami na rozvoji moderného európskeho priemyslu.

PRVOTRIEDNE PORTFÓLIO

ESG STRATÉGIA

ESG stratégia nám vytyčuje naše záväzky a zodpovednosť voči investorom, nájomcom, obchodným partnerom, zamestnancom a spoločnosti.

ESG STRATÉGIA
E

ENVIRONMENTAL

Investujeme a podnikáme v súlade s ochranou životného prostredia.

G

Governance

Transparentnosť a férovosť voči investorom, nájomcom i obchodným partnerom je pre nás prioritou.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Od roku 2023 sme členmi globálnej dobrovoľnej iniciatívy United Nations Global Compact, ktorá združuje spoločnosti usilujúce sa o pozitívnu zmenu v oblasti ľudských práv, zamestnanosti, životného prostredia a boja proti korupcii.
UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

PROGRAM DODRŽOVANIA TRESTNÝCH A ETICKÝCH PREDPISOV

(CRIMINAL & ETHICAL COMPLIANCE PROGRAM)

Sme si plne vedomí zodpovednosti, ktorú máme voči našim obchodným partnerom, investorom i zamestnancom. Správame sa ku všetkým profesionálne, otvorene a vždy hráme podľa pravidiel. Skupina Accolade má zavedený Program dodržovania trestných a etických predpisov (Criminal Compliance Program). Ten je tvorený Kódexom trestných predpisov (Criminal Compliance Code) a Etickým kódexom (Code of Ethics). Dokumenty obsahujú opatrenia na prevenciu spáchania trestného činu či neetického konania pre všetky osoby pôsobiace v rámci Accolade.

V prípade podozrenia zo spáchania protiprávneho či neetického konania sa neváhajte obrátiť na compliance@accolade.eu alebo ombudsman@accolade.eu.

PROGRAM DODRŽOVANIA TRESTNÝCH A ETICKÝCH PREDPISOV

Pridajte sa k nám

Hľadáme kolegov, ktorí chcú investovať svoj čas a úsilie do práce v mladom, dynamickom a lojálnom kolektíve a podieľať sa na ďalšom rozvoji našej spoločnosti.

Otvorené pozície