Pripravované parky

Blízkosť európskych trhov, kvalitná infraštruktúra, priemyselná tradícia – správna voľba lokality, ktorú zaistia naši experti, je pre priemyselný park kľúčová. Postaráme sa i o prípravu pozemkov a spolu s developerskou spoločnosťou Panattoni potom riadime samotný projekt výstavby pre renomovaných nájomcov celosvetového formátu.

Všetky pripravované parky sú teraz vo fáze povoľovania výstavby a prebieha pri nich štandardný administratívny proces podľa platnej legislatívy.