Pripravované parky

Výber lokality je kľúčový. Pre naše parky vyberáme miesta s vynikajúcou infraštruktúrou a priemyselnou tradíciou. Naša expertíza spočíva vo výbere vhodnej lokality, príprave pozemkov a spoločne s developerskou spoločnosťou Panattoni následne riadime samotný projekt výstavby pre renomovaných nájomcov celosvetového formátu.

Všetky pripravované parky sú v súčasnosti vo fáze získavania povolení na výstavbu a v súvislosti s tým pri nich prebieha štandardný administratívny proces podľa platnej legislatívy.