Investujeme do moderných priemyselných parkov pre udržateľnú leafs budúcnosť a prinášame našim investorom atraktívne výnosy

Viac informácií

Investujeme do moderných priemyselných parkov pre udržateľnú leafs budúcnosť a prinášame našim investorom atraktívne výnosy

Viac informácií

Investujeme do moderných priemyselných parkov pre udržateľnú leafs budúcnosť a prinášame našim investorom atraktívne výnosy

Viac informácií

Investujeme do moderných priemyselných parkov pre udržateľnú leafs budúcnosť a prinášame našim investorom atraktívne výnosy

Viac informácií

Investujeme do moderných priemyselných parkov pre udržateľnú leafs budúcnosť a prinášame našim investorom atraktívne výnosy

Viac informácií
7,7 mil. m2
pripravované lokality
3,085638 mil. m2
SPRAVOVANÉ PORTFÓLIO
177
nájomcovia svetových značiek
6
Krajina

naše poslanie

Vytvárame európske portfólio moderných priemyselných parkov šetrných k životnému prostrediu s vysokým podielom revitalizovaných opustených priemyselných lokalít a zároveň našim investorom zhodnocujeme aktíva. Spoločne s nimi sa podieľame na udržateľnej budúcnosti podnikania v Európe.

UDRŽATEĽNÉ PRIEMYSELNÉ PARKY
kvalifikovaní investori
Západ slnka nad Stříbrom

Pripravujeme infraštruktúru pre podnikanie v Európe

Už 10 rokov investujeme do moderných priemyselných parkov v Českej republike, Poľsku, Nemecku a na Slovensku, pričom vytvárame portfólio mimoriadne kvalitných budov šetrných k životnému prostrediu s vysokým podielom opustených priemyselných lokalít.

Vďaka investícii do opustenej priemyselnej lokality v Chebe sa môžeme pochváliť ocenením „Najzelenšia priemyselná budova na svete“.

O nás
Mapa infraštruktúry

Renomované svetové spoločnosti

Skupina Accolade pripravuje, vlastní a dlhodobo prenajíma priemyselné budovy renomovaným spoločnostiam z oblastí e‑commerce, logistiky a ľahkej výroby presne podľa ich potrieb.

spoľahliví nájomcovia
svetové značky

Fond priemyselných nehnuteľností spoločnosti Accolade

Do priemyselných nehnuteľností s nami investuje tisíc inštitucionálnych aj privátnych investorov. Tí profitujú z nájomného, ktoré nám platia desiatky spoľahlivých nájomcov. Aj vy sa môžete pridať a investovať nielen do najzelenšej budovy na svete. Budete sa vďaka tomu podieľať na rozvoji udržateľného priemyslu.

investujte s nami
vývoj čistej hodnoty aktív (nav)
vývoj čistej hodnoty aktív (nav)

Poloha parkov je kľúčová

Vyberáme lokality s kvalitnou infraštruktúrou a v blízkosti európskych trhov.

  • Strategická poloha v regióne
  • Vynikajúca dopravná dostupnosť
  • Lokalita spĺňajúca potreby nájomcov
  • Dostatočný počet kvalifikovanej pracovnej sily

Strategická poloha je kľúčový faktor jedinečnosti parkov. Prostredníctvom priemyselných hál zvyšujeme ekonomickú silu regiónov.

Viac informácií
certifikácia breeam
revitalizácia opustených priemyselných lokalít

Moderné priemyselné parky pre udržateľnú budúcnosť

Naše priemyselné parky spĺňajú najvyššie štandardy kvality modernej výstavby. Majú certifikáciu BREEAM, ktorá zaručuje udržateľný a šetrný prístup k životnému prostrediu. Okrem vytvárania nových lokalít je naším dlhodobým cieľom aj revitalizácia opustených priemyselných lokalít. Naše záväzky zhŕňa stratégia ESG.

  • Rekultivácia opustených priemyselných lokalít
  • Revitalizácia okolia parkov
  • Technológie šetrné k životnému prostrediu
  • Zodpovednosť k životnému prostrediu
Viac informácií
Moderné priemyselné parky pre udržateľnú budúcnosť

Medzinárodné letisko Brno‑Tuřany

Súčasťou skupiny Accolade je aj brnianske letisko, ktoré ročne prepraví viac ako pol milióna cestujúcich, čo z neho robí druhé najfrekventovanejšie letisko v Českej republike.

Najväčšia prevádzka na letisku prebieha počas letnej sezóny, kedy letisko prepraví takmer 380 000 cestujúcich.

Viac informácií
Medzinárodné letisko Brno‑Tuřany

Polygón

Do roku 2024 chce skupina Accolade vybudovať plne funkčný polygón na testovanie vozidiel s autonómnym riadením. Jedinečné výskumné a vývojové centrum sa bude nachádzať pri meste Stříbro v Plzenskom kraji.

Viac informácií
Polygón