LIMITLESS
NEW COUNTRIES
NEW OPPORTUNITIES
Hero image mobile fond
investujte s fondom accolade
do moderných priemyselných
nehnuteľností šetrných
k životnému prostrediu
Hero image mobile parks
Investujeme do moderných
priemyselných parkov
a prinášame našim investorom
atraktívne výnosy
Hero image mobile future
poďte s nami tvoriť
budúcnosť európskeho
podnikania
mil. m2
pripravované lokality
mil. m2
spravované portfólio
nájomcovia svetových značiek
krajina

naše poslanie

Vytvárame európske portfólio moderných priemyselných parkov šetrných k životnému prostrediu s vysokým podielom revitalizovaných brownfieldov a zároveň zhodnocujeme aktíva našim investorom. Spolu s nimi sa podieľame na udržateľnej budúcnosti podnikania v Európe.

UDRŽATEĽNÉ PRIEMYSELNÉ PARKY
KVALIFIKOVANÍ INVESTORI
Západ slnka nad Stříbrom
Stars background
earth background
Pripravujeme infraštruktúru na podnikanie v Európe
Zameriavame sa na moderné priemyselné parky s vysokým podielom revitalizovaných brownfieldov, ktoré sú v súlade s najprísnejšími štandardmi ohľaduplného prístupu k životnému prostrediu. Vďaka našej odbornosti aktívne prispievame k rozvoju a ekonomickému rastu regiónov.
Udržateľný a zodpovedný rozvoj modernej infraštruktúry v Európe pre nás zostáva tou najvyššou prioritou.
SPOĽAHLIVÍ NÁJOMCOVIA
SVETOVÉ ZNAČKY

Renomované svetové spoločnosti

Skupina Accolade pripravuje, vlastní a dlhodobo prenajíma priemyselné budovy renomovaným spoločnostiam z oblastí e‑commerce, logistiky a ľahkej výroby presne podľa ich potrieb.