Materiály na stiahnutie

Magazín

SPACCES 2022 CZ

pdf (9,01 MB)

SPACCES 2022 EN

pdf (8,99 MB)

SPACCES 2021 CZ

pdf (8,48 MB)

SPACCES 2021 EN

pdf (8,91 MB)

SPACCES 2020 CZ

pdf (5,58 MB)

SPACCES 2020 EN

pdf (5,54 MB)

Materiály

GENERAL BROCHURE CZ

pdf (11,17 MB)

GENERAL BROCHURE EN

pdf (11,14 MB)

Logo

ACCOLADE LOGOPACK

Stáhnout, zip (11,5 MB)

Obsah a štruktúra internetových stránok sú chránené autorským právom. Šírenie informácií alebo dát, najmä používanie textov, ich častí, obrazového alebo audiovizuálneho materiálu podlieha predchádzajúcemu schváleniu spoločnosti Accolade Holding, a.s.