Materiály na stiahnutie

Magazín

Spaces je náš výročný časopis plný nielen obchodných, ale aj osobných úspechov každého, kto je spojený s Accolade.

SPACCES 2022-image

SPACCES 2022

SPACCES 2021-image

SPACCES 2021

SPACCES 2020-image

SPACCES 2020

Materiály

BROŽÚRA SKUPINY ACCOLADE-image

BROŽÚRA SKUPINY ACCOLADE

Brand manuál a logo

Brand manuál

Zobraziť viac
Obsah a štruktúra internetových stránok sú chránené autorským právom. Šírenie informácií alebo dát, najmä používanie textov, ich častí, obrazového alebo audiovizuálneho materiálu podlieha predchádzajúcemu schváleniu spoločnosti Accolade Holding, a.s.